Profesor nauk ekonomicznych, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; w latach 1999-2000 pracownik naukowy University College London; autorka ponad 21240 publikacji naukowych (wydanych m.in. przez Routledge, Elsevier, Peter Lang, IOS Press, Springer Verlag); kierownik wielu projektów badawczych; udział w 19 projektach międzynarodowych; współpraca naukowa m. in. z Harvard Business School, Stanford University, Manchester Metropolitan University, Universitteit Maastricht; niezależny ekspert Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej – praca w zespołach eksperckich KE: Innovation for Growth (2012-14), Research, Innovation, Science Policy Expert (RISE) High Level Group (2014-15), od 20013 r. przewodnicząca Mutual Learning Exercise on the Evaluation of Business R&D; Grants Schemes oraz członek zespołu Economic and Societal Impact for Research (ESIR).