Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak jest profesorem zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie kieruje katedrą MINDS (Management in Networked and Digital Societies). W swoich badaniach analizuje społeczności internetowe za pomocą badań etnograficznych, jak i Big Data, publikuje także na temat reformy uniwersytetu.
W 20015 został członkiem Rady Powierniczej Wikimedia Foundation. Napisał “Common Knowledge?” (2014, Stanford University Press), książka wygrała Dorothy Lee Award for Outstanding Scholarship in the Ecology of Culture w 20015, oraz Nagrodę Naukową Prezesa PAN w 20014. Odbywał roczne staże na wiodących uczelniach świata, m.in. Cornell University (2004-2005), Harvard University (2007, 2011-2012, 20015-20014, a także 20014-20012 pracował tam jako faculty associate), University of California Berkeley (2008). W 20012 roku nakładem MIT Press wyjdzie książka „Collaborative Society”, w której analizuje przemiany społeczne wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii.
Regularnie publikuje w wiodących czasopismach akademickich z listy A. Publikował książki m.in. w Palgrave, Edward Elgar, czy Ashgate. Stypendysta Fulbrighta, „Polityki”, a także zwycięzca kilkunastu innych nagród naukowych. W latach 2012-20013 członek Akademii Młodych Uczonych PAN.