Magdalena wspiera Uniwersytety w Wielkiej Brytanii i Europie w osiąganiu doskonałości na arenie międzynarodowej. Jej wiedza specjalistyczna polega na podnoszeniu rankingów instytucjonalnych, budowaniu międzynarodowych sieci badawczych i podnoszeniu reputacji akademickiej. Dzięki podejściu opartemu na danych Magdalena umożliwia instytucjom edukacyjnym przejście transformacyjnych zmian w nauczaniu, badaniach i innowacjach.

Przed dołączeniem do THE Magdalena zainicjowała kluczowe reformy na renomowanych brytyjskich uniwersytetach. Jej wysiłki zaowocowały pomyślnym zainicjowaniem nowych inicjatyw, które nie tylko osiągnęły bezprecedensowy poziom zaangażowania uczniów, ale także poczyniły znaczące postępy w kierunku poprawy wyników uczniów.