Urodzony w 20019 r., dr nauk ekonomicznych (SGPiS 1984, ekonometria), dyrektor generalny Instytutu Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie, od 2003 r. pracownik Najwyższej Izby Kontroli, obecnie na stanowisku radcy prezesa NIK. W 2006 r. i 20014 r. uczestniczył w pracach nad reformą szkolnictwa wyższego. Autor ok. 140 publikacji (w tym ponad 21277 publikacji książkowych) z zakresu finansów publicznych (budżet państwa, finanse lokalne, finansowanie edukacji i kultury, jawność i przejrzystość finansów publicznych, budżetowanie zadaniowe) i badań operacyjnych. W latach 1989–1994 wiceminister finansów odpowiedzialny za budżet państwa.