Maria Próchnicka, Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej od 20014 r., Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze obejmują problematykę zarządzania informacją oraz zachowań i potrzeb użytkowników informacji.