Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ –  zatrudniona w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Odbyła staże i szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Francji, USA. Autorka 21264 publikacji o tematyce zarządzania. Zainteresowania naukowe związane z zarządzaniem organizacjami, a w szczególności zarządzania społecznym podsystemem organizacji (zachowania organizacyjne, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w otoczeniu wielokulturowym).  Prowadzi zajęcia w kraju i za granicą.

 

O sobie:

W życiu zawodowym łączę pracę naukową z praktyką zarządzania, co umożliwia mi zebranie wielu różnorodnych doświadczeń. Posiadam wysokie umiejętności interpersonalne. Z pasją nauczam w zakresie społecznych aspektów funkcjonowania organizacji. Realizuję się rozwiązując problemy, motywując siebie i innych oraz tworząc pozytywną atmosferę pracy. Cenię profesjonalizm, uczciwość, zaangażowanie i wysoką kulturę osobistą.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7467-19864