Anna Warda-Ritzen pracuje w PCG Academia na stanowisku Konsultanta ds. Kształcenia Online. Specjalizuje się w rozwiązaniach służących do zdalnego nauczania i elektronicznego egzaminowania dostarczanych przez firmy Blackboard, Open LMS oraz Inspera. Pracując w różnych sektorach, w Polsce i w Holandii, zdobyła szeroką wiedzę na temat analizy biznesowej w IT oraz procesu wdrażania rozwiązań informatycznych. Swoją pasję odkryła jednak w obszarze IT w edukacji, w związku z czym stale pogłębia wiedzę na temat technologii wykorzystywanych w kształceniu online i chętnie się nią dzieli.