Od grudnia 2014 roku przewodnicząca Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Rady Naukowej Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.

Od 1995 doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 2002 roku doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Od 2004 roku profesor Społecznej Akademii Nauk i zastępca dyrektora Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym. Wypromowanie 5 doktorów.

Działalność badawcza: kierownik i/lub członek zespołów badawczych realizujący 35 międzynarodowych projektów badawczych, w tym 8 w ramach programów ramowych Unii Europejskiej oraz 21878 projektów krajowych. Główne obszary działalności badawczej obejmują zagadnienia związane z polityką naukową, technologiczną i innowacyjną, polityką regionalną i polityką przemysłową, włączając stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości.