Zarząd

Prof. Łukasz Sułkowski

Prezes Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.
Prezes Zarządu PCG Polska Sp. z o.o

Prezes PCG Academia i Public Consulting Group Polska. Profesor tytularny nauk ekonomicznych oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w problematyce zarządzania uczelniami. Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Clark University oraz Społecznej Akademii Nauk.

Od roku 2008 redaktor naczelny kwartalnika "Journal of Intercultural Management’". Autor lub współautor ponad 300 publikacji, w tym 12 monografii, wydawanych w prestiżowych wydawnictwach (Springer, Lexington, Lang, PWN, PWE). Realizator 14 grantów badawczych UE, NCN, MNiSW, obecnie kieruje projektem „University of the Future” („Dialog”). Członek międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management (AAofM - USA), International Family Enterprises Research Association (IFERA), Reseau Pays du Groupe de Vysegrad (PGV, Komitet Sterujący - Francja) oraz European Academy of Management (EURAM). Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie związane z pracą w korporacjach (Nestle, Fazer), konsultingu (FPL Consultant) oraz związane z zasiadaniem w radach nadzorczych i doradczych (BCC).

 

Łukasz Nowak

Wiceprezes Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Relacji z Klientami

Posiada blisko 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w sektorze publicznym. Z firmą Public Consulting Group związany od 2008 roku. W latach 2008-2010 zrealizował dwuletni program menedżerski w siedzibie głównej PCG w Bostonie. Koordynował i uczestniczył w licznych projektach doradczych, szkoleniowych i informatycznych realizowanych na zlecenie samorządów i instytucji z sektora edukacji w Polsce i w USA. Zainicjował współpracę instytucjonalną i akwizycję firmy Partners in Progress. Koordynuje i rozwija współpracę PCG Academia z partnerami handlowymi i strategicznymi. Studiował w Clark University pod Bostonem (Business Communication), w Szkole Głównej Handlowej (Zarządzanie IT), na Uniwersytecie Łódzkim (Zarządzanie oświatą) oraz w Społecznej Akademii Nauk (Filologia angielska). Posiada certyfikacje m.in. Project Management Professional (PMP) oraz Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) nadawane przez międzynarodowy Instytut Zarządzania PMI. Jest aktywnym członkiem warszawskich oddziałów PMI oraz ISACA.

 

Grant Blair

Członek Zarządu PCG Academia Sp. z o.o.
Dyrektor Obszaru Edukacja, Public Consulting Group Inc.

Grant Blair kieruje usługami doradczymi PCG w zakresie edukacji. W ciągu ostatnich dziesięciu lat współpracował z setkami okręgów szkolnych w Stanach Zjednoczonych w zakresie technologii informatycznych, danych, operacji i inicjatyw finansowych. Pełnił funkcje dyrektora projektów PCG dotyczących wdrożeń technologii informacyjnych na dużą skalę w okręgach szkolnych, w tym w School District of Philadelphia; Zarząd Szkoły Broward County Florida; Charlotte-Mecklenburg Schools; i w publicznych szkołach w Minneapolis. Nadzorował także rozpoczęcie wdrażania przez PCG ogólnopaństwowego systemu informacji dla studentów w Stanach Zjednoczonych i systemu zarządzania szkoleniami specjalnymi EasyGo™ PCG w Tennessee. Posiada licencjat z Harvard University oraz tytuł MBA na University of North Carolina.