Partnerstwa strategiczne


Fundacja Rektorów Polskich

PCG Academia współpracuje z Fundacją Rektorów Polskich w zakresie wspólnych działań badawczych, wydawniczych, szkoleniowych i ewaluacyjnych, mających na celu rozwój i wsparcie sektora szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem PCG Academia i FRP był zrealizowany wiosną 2016 roku projekt: „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”, w wyniku którego przeanalizowano dane ponad 10% populacji studentów w Polsce i zweryfikowano mechanizmy wspierające efektywną rekrutację i utrzymanie studentów. Od 2016 roku Fundacja jest partnerem merytorycznym Konferencji i Konkursu LUMEN dla liderów zarządzania uczelnią organizowanych przez PCG Academia. Kierowana przez prof. Jerzego Woźnickiego Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 2001 przez 80 rektorów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Działa na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Do najważniejszych dokonań FRP należy przygotowanie pierwszego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2005 r. 

www.frp.org.pl

 

 Akademia Leona Koźmińskiego

PCG Academia współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie w zakresie budowy i pilotażu usług doradczo-technologicznych dla rynku szkolnictwa wyższego w Polsce i za granicą. W ramach partnerstwa strategicznego PCG i ALK opracowały wspólnie kompleksowy system do zarządzania informacją o dorobku naukowym oraz rozwiązania analityczne wspierające rekrutację i retencję studentów. PCG Academia na zlecenie ALK realizuje m.in. wdrożenie norweskiego systemu do elektronicznego egzaminowania studentów Inspera. Akademia Leona Koźmińskiego jest jedną z 67 uczelni na świecie i jedyną uczelnią w Polsce, która posiada trzy najbardziej prestiżowe akredytacje (tzw. Triple Crown): AACSB, AMBA i EQUIS. Akademia Leona Koźmińskiego jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej wg rankingów edukacyjnych dziennika "Financial Times”. 

www.kozminski.edu.pl


 

Partnerstwa handlowe


 

Blackboard Inc. jest światowym dostawcą rozwiązań e-learningowych, LMS i analitycznych dla szkolnictwa wyższego. Jak podaje Juan Ramon Alegret, RVP South East EMEA (Wiceprezes Blackboard Inc. na region EMEA) systemy Blackboard stosuje 80% wiodących uczelni na świecie, w tym uczelnie z czołówek rankingów, np. Rankingu Szanghajskiego. Z rozwiązań Blackboard korzysta 100 mln użytkowników w 90 krajach świata, obsługiwanych przez 21 biur.

Współpraca PCG Academia i Blackboard Inc. rozwinęła się w 2018 roku podczas konferencji i cyklu seminariów Akademia Innowacji dla Uczelni organizowanych przez PCG Academia. Celem wydarzeń była prezentacja rozwiązań IT wspierających zarządzanie Uczelnią w obszarach administracji, procesów i dydaktyki. Szeroko zaprezentowane zostały wówczas systemy e-learning, LMS, ERP, system dziekanatowy, czy e-usługi dla uczelni oraz aplikacja mobilna uczelni mStudia

Blackboard Inc. jest również partnerem instytucjonalnym Konferencji LUMEN 2018 (Leaders in University Management) realizowanej przez PCG Academia we współpracy merytorycznej z Fundacją Rektorów Polskich i pod corocznie odnawianym patronatem honorowym MNiSW.

W wyniku umowy zawartej w dniu 16 lipca 2018 r. w Orlando, PCG Academia włączyła narzędzia Blackboard do swojego portfolio i stała się wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Blackboard w Polsce. Szeroki opis systemów e-learning, LMS i analitycznych dla dydaktyki przedstawiamy tutaj.

www.blackboard.com

 

PCG Academia współpracuje z norweską firmą Inspera w zakresie dystrybucji systemu informatycznego Inspera e‑Assessment na rynku szkolnictwa wyższego w Polsce. Inspera to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W Szwecji i w Norwegii Inspera wykorzystywana jest do obsługi krajowych egzaminów dojrzałości, którym rokrocznie poddawanych jest ponad 250 tys. uczniów. W szkołach wyższych Inspera umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. Obecnie Inspera działa w 24 krajach na wszystkich kontynentach i jest wykorzystywana przez niektóre z najlepszych uczelni świata – na czele z Cambridge University z Wielkiej Brytanii. 

www.inspera.com