IT Implementation Specialist

Location: Jasionka near Rzeszow

 

PCG Academia is an integral part of the global consulting company, Public Consulting Group. Our mission is to provide efficient consulting and technological solutions supporting the universities in improving management by making decisions based on reliable data and analytic tools.

Our products help universities to further develop quality and scope of their operations. Our solutions are used, among others, by: Kozminski University, AGH University of Science and Technology, Medical University of Lodz, Maritime University of Szczecin, University of Physical Education in Warsaw.

Due to the fast growth of the company we are looking for employees for the position:

IT Implementation Specialist

  

Candidate profile

Duties and responsibilities:

 • Cooperation in the IT systems’ implementation projects, beginning with the preliminary analysis phase, through implementation and finally to the roll out.

 

Requirements:

 • MS SQL Server or Oracle database knowledge (basic DML and DDL SQL language commands),
 • experience in IT systems’ implementation or support,
 • structured and organized – excellent management of time and priorities,
 • previous work with external clients,
 • experience in VBA and PL SQL programming will be a plus,
 • fluent written/spoken English is required.

 

Company offer:

 • attractive salary,
 • stable employment based on contract of employment,
 • Participation in interesting projects, also with international clients (e.g. Papua New Guinea, USA),
 • wide range of internal and external trainings,
 • mentoring, which will help you improve your knowledge,
 • flexible working hours,
 • medical package for you and your immediate family,
 • MultiSport Package,
 • company events,
 • additional accident insurance.

 

Be proud of your accomplishments, share with us your certificates, e.g. PMI, PRINCE2, AgilePM – we will take them into consideration!

Please add following clouse to your application: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez PCG Academia sp. z o.o.  na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się na stronie www.pcgacademia.pl w zakładce Kariera oraz poniżej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez PCG Academia sp. z o.o.  na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.