Stanowisko: Administrator IT

Miejsce pracy: Jasionka

 

PCG Academia stanowi integralną część globalnej firmy konsultingowej Public Consulting Group. Naszą misją jest dostarczanie rozwiązań doradczych i technologicznych wspomagających zarządzanie uczelniami w Polsce i na świecie.

Produkty PCG Academia od wielu lat pomagają rozwijać się naszym rodzimym uczelniom. Z naszych rozwiązań korzysta wiele renomowanych uczelni m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 

 Do Twoich zadań należeć będzie:

 • Zarządzanie środowiskiem Microsoft Windows Server 2008/2012/2016,
 • Zarządzanie środowiskami bazodanowymi Microsoft SQL Server 2008 R2/2012/2016,
 • Aktywny monitoring i rozwiązywanie problemów w administrowanych środowiskach,
 • umiejętność tworzenia zapytań T-SQL,
 • wykonywanie kopii i przywracanie danych,
 • konfiguracja i administracja środowiskami wirtualnymi VMware, Hyper-V,
 • Współpracę z działami rozwoju oprogramowania na poziomie wdrażania, konfiguracji, utrzymania i monitoringu infrastruktury dla nowo powstających \ wdrażanych rozwiązań,
 • Rozwiązywanie problemów i incydentów w zakresie środowisk aplikacyjnych,
 • Tworzenie środowisk pomocniczych, rozwojowych i testowych,
 • Wykonywanie prac utrzymaniowych: zarządzanie poprawkami, wydajnością oraz dostępnością,
 • Zarządzanie i administracja zgodnie z wymogami zdefiniowanymi w wewnętrznych standardach,
 • Monitorowanie zdarzeń oraz obciążenia systemów w celu wyeliminowania potencjalnych problemów oraz ciągłego usprawniania systemów,
 • podstawowa diagnostyka sprzętu komputerowego,
 • zarządzanie licencjami oprogramowania,
 • tworzenie dokumentacji technicznej,
 • wiedza z zakresu konfiguracji sieci komputerowych, VPN,
 • podstawowa znajomość serwerów WWW.

 

Z nami zyskujesz:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Udział w interesujących projektach, również z klientami międzynarodowymi,
 • Mentoring, który pomoże Ci w zdobyciu wiedzy i doświadczenia,
 • Szeroki zakres szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych, 
 • Dofinansowanie do kursów i studiów,
 • Elastyczny godziny pracy,
 • Lektoraty językowe,
 • Pakiet MultiSport,
 • Pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej najbliższej rodziny,
 • Dodatkowe ubezpieczenie NNW,
 • Eventy firmowe.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji.

Przyjdź, zobacz jak pracujemy - chętnie pokażemy Ci nasze miejsce pracy!

W składanych aplikacjach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez PCG Academia sp. z o.o.  na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego, prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, która znajduje się na stronie www.pcgacademia.pl w zakładce Kariera oraz poniżej.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PCG Academia sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce pod adresem: Jasionka 954F, 36-002 Jasionka, KRS: 0000560490.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w PCG Academia sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – Przemysław Zegarek, z którym można skontaktować się poprzez: iod@pcgacademia.pl.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 8. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez PCG Academia sp. z o.o.  na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji."

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.