PCG Sylabusy

PCG Sylabusy to w pełni webowe narządzie do zarządzania sylabusami w szkole wyższej. System umożliwia przygotowanie, wypełnienie oraz upublicznienie zatwierdzonych sylabusów. Rozwiązanie adresuje potrzeby uczelnianej administracji, dydaktyków, koordynatorów przedmiotów, studentów, a także kandydatów na studia. Produkt wspiera też standaryzację sylabusów i podnosi ich jakość.

Efektywne zarządzanie

W systemie PCG Sylabusy, mamy możliwość przygotowania planu studiów lub importu planów z dowolnego systemu dziekanatowego za pośrednictwem interfejsu integracyjnego API. Kierunkowe efekty uczenia się, charakterystyki, czy dyscypliny ze wskazaniem dyscypliny wiodącej, są dostępne w jednym, intuicyjnym panelu. Możliwość kopiowania efektów oraz matryc z efektami z poprzednich lat, a także zasilania wybranych kierunków studiów efektami standardowymi znacznie usprawnia proces. Narzędzie generuje raporty, umożliwiające kontrolę zasilenia systemu danymi wymaganymi do prawidłowego przygotowania sylabusów, dostępne na poziomie kierunku i na poziomie matrycy.

 

Kreator do tworzenia szablonów

Dzięki zastosowaniu kreatora, zmiany w szablonach sylabusów polegające na edycji gromadzonych pól, sprowadzają się do prostej konfiguracji. Użytkownik uprawniony do tworzenia szablonów ma możliwość aktywacji oraz dezaktywacji wybranej sekcji. Każda z sekcji może zostać opisana krótką instrukcją dla osoby wypełniającej sylabus. System zachowuje pełną historię opracowywanych szablonów.

 

 

Na przykładzie wybranej sekcji Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS – widzimy, w jaki sposób użytkownik ma możliwość aktywacji lub dezaktywacji sekcji, oraz zmiany nagłówka i dodania opisu, który będzie się wyświetlał pracownikowi dydaktycznemu podczas wypełniania sylabusa.

 

Elastyczne tworzenie obiegu akceptacji sylabusa

W systemie można zdefiniować ścieżkę akceptacji sylabusa jaka obowiązuje na uczelni. Na tym etapie, bazując na rolach dostępnych w systemie decydujemy jaką „drogę” powinien przejść sylabus – od wypełnienia danymi do finalnego zaakcpetowania (upublicznienia dla studentów i prowadzących).

Usprawniony proces wypleniania sylabusów

System wyposażony jest w mechanizmy usprawniające wypełnianie oraz akceptację sylabusa. Osoba wypełniająca sylabus, korzysta ze wskazówek przekazanych podczas przygotowania szablonu sylabusa.  Wypełniając sylabus mamy mozliwość skopiowania treści i (lub) efektów z poprzedniego, wybranego okresu. System przechowuje historię  akceptacji  dokumentu wraz z uwagami do opiniowanej wersji. Narzędzie posiada predefinowane walidatory, które weryfikują czy np. w syalbusie efekty przedmiotowe posiadają odniesienie do wymaganaych, kierunkowych efektów kształcenia. Zaakceptowane sylabusy możemy umieścić poza systemem za pomocą dedykowanych linków na wybranych stronach uczleni.

Monitorowania stanu wypełnienia sylabusów

Panel do zarządzania sylabusami zapewnia sprawną i szybka komunikację. Z panelu mamy możliwość szybkiego sprawdzenia stanu wypełnienia sylabusów, wysłania wiadomości do osób wypełniających z prośbą o wypełnienie sylabusa, nanoszenia poprawek i wielu innych. Mamy też możliwość zapoznania się z pełną historią komentarzy i uwag, podczas akceptacji sylabusa. Sfinalizowany sylabus możemy pobrać i wydrukować do wybranego formatu (doc lub pdf).