Transformacja cyfrowa dotyka wszystkie instytucje szkolnictwa wyższego i nauki. W uczelniach ma ona jednak inny wymiar niż w instytutach naukowych, które nie prowadzą kształcenia studentów, a koncentrują się na działalności badawczej. Z tego względu kluczowe dla sukcesu transformacji cyfrowej instytutów są rozwiązania wspierające zarządzanie nauką oraz obsługę administracyjną pracowników naukowych.

W odpowiedzi na potrzeby instytutów na webinarze zaprezentowaliśmy narzędzia informatyczne skrojone na miarę instytutów i uwzględniające specyfikę ich działalności. Program dobraliśmy tak, aby omówić narzędzia wspierające najważniejsze obszary zarządzania nauką: gromadzenie, przetwarzanie i sprawozdawczość dorobku naukowego, bieżąca monitorowanie osiągnięć naukowych kadry instytutu, zarządzanie talentami i motywowanie pracowników naukowych.

Webinar rozpoczęliśmy od spojrzenia na nową perspektywę funduszy europejskich. Magdalena Skórka, nasza specjalistka ds. zamówień publicznych i dotacji, omówiła m.in. główne cele polityki UE w aktualnej perspektywie finansowej. Jednym z kluczowych priorytetów jest wsparcie prac B+R. Istotnie wzrosło też znaczenie cyfryzacji i kompetencji w planach dotacyjnych. Bliżej poznaliśmy  Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki II, gdzie można pozyskać wsparcie na upowszechnianie i popularyzację nauki oraz utrzymanie zasobów bibliotecznych.

Nowoczesne repozytorium naukowe

Następnie przeszliśmy do prezentacji konkretnych rozwiązań. Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej PCG Academia, przedstawił DSpace 7, ostatnią wersję absolutnego lidera w obszarze repozytoriów naukowo-badawczych.

DSpace to najpopularniejsze repozytorium na świecie – wykorzystuje je ponad 3000 instytucji. W Polsce zaś mamy 40 wdrożeń DSpace. To otwarte oprogramowanie obsługuje aż 39% repozytoriów cyfrowych na świecie.

Obecnie trwa globalna migracja repozytoriów na najnowszą wersję DSpace 7 wykonaną w nowych technologiach. Daje ona łatwiejszą obsługę, prostą aktualizację i atrakcyjniejszy wygląd, a także szereg dodatkowych funkcjonalności usprawniających pracę i podnoszących bezpieczeństwo. Wersja ta jest również w pełni zgodna ze standardem WCAG oraz integrowalna z takimi systemami jak Scopus, Web of Science, PubMed, ORCID czy Sciencecloud.

Jako PCG Academia wdrożyliśmy DSpace7 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Uniwersytetu SWPS. Jesteśmy jedynym w Polsce oficjalnym Dostawcą Usług (status Gold) współpracującym LYRASIS, organizacji zarządzającej DSpace. Więcej o możliwościach współpracy na stronie https://pcgacademia.pl/sciencecloud/dspace/

Zarządzanie nauką

W kolejnym punkcie programu głos oddaliśmy Katarzynie Patyrak, RI Solutions Manager for CEE w Elsevier, która przybliżyła uczestnikom rozwiązanie Pure. Pure to system zarządzania informacją naukową, który integruje dane z rozproszonych źródeł i prezentuje pełen obraz nauki w instytucji. System składa się z modułu głównego oraz wielu modułów dodatkowych, które instytucja wybiera zgodnie ze swoimi potrzebami.

Prezentacja skupiła się na module Awards Management. Moduł wspiera instytucje w pozyskiwaniu funduszy i grantów, poprawiając wskaźniki sukcesu. Narzędzie umożliwia optymalizację procesu składania wniosków, kontrolę jakości wniosków oraz łatwe identyfikowanie najbardziej istotnych i możliwych do pozyskania grantów. Pozwala też na bieżące monitorowanie postępów realizacji grantu i raportowanie.

Następnie na webinarze Piotr Masalski opowiedział o Sciencecloud jako centralnym hubie integrującym dane i dostosowanym do potrzeb instytutów naukowych. Sciencecloud to elastyczny system do kompletnego zarządzania dorobkiem naukowym i badawczym, opracowany z wiodącymi uniwersytetami w Polsce.

Rozwiązania w ramach Sciencecloud pozwalają na monitorowanie osiągnięć we wszystkich trzech kryteriach, symulację możliwości ewaluacyjnych w dyscyplinach oraz gromadzenie, przetwarzanie i sprawozdawanie dorobku naukowego pracowników. System integruje się też z systemami uczelni oraz zewnętrznymi bazami, w tym dwukierunkowo z PBN i POL-on. Sciencecloud jesteśmy w stanie uruchomić w 2-4 tygodnie.

Sciencecloud wykorzystują duże, wiodące uczelnie, jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Jagielloński, topowe uczelnie niepubliczne, jak Uniwersytet SWPS, uczelnie artystyczne (np. Szkoła Filmowa w Łodzi) i techniczne (np. Politechnika Częstochowska) czy instytuty, jak Instytut Badawczy Leśnictwa. Aż 33% uczelni, które uzyskały oceny A+ w ostatniej ewaluacji korzysta z Sciencecloud.

Wsparcie procesów administracyjnych

Następna prezentacja dotyczyła cyfryzacji kluczowych procesów biznesowych występujących w instytutach z wykorzystaniem WEBCON BPS. Rozwiązanie przedstawiła Martyna Skowyra z PCG Academia, prezentując funkcjonalności WEBCON BPS w praktyce na przykładowych procesach.

Z pomocą platformy WEBCON BPS instytuty mogą usprawnić wewnętrzny obieg dokumentów poprzez cyfryzację kluczowych procesów administracyjnych. Elektroniczny obieg dokumentów może objąć różnego rodzaju wnioski, podania, faktury i inne sprawy załatwiane dotychczas papierowo.

WEBCON BPS jest platformą lowcode, co oznacza, że do tworzenia aplikacji (procesów) i obiegów nie jest potrzebna żadna wiedza programistyczna. Całość tworzy się wizualnie poprzez intuicyjną metodę „przeciągnij i upuść”. Największą zaletą platformy, obok łatwości obsługi, jest jej elastyczność. Rozwiązanie umożliwia tworzenie dowolnych obiegów i procesów oraz łatwe wprowadzanie w nich zmian w każdym momencie dzięki technologii InstantChange™.

WEBCON  BPS usprawnia komunikację w instytucie oraz wspiera zarządzanie dzięki szerokim możliwościom raportowania i dedykowanym widokom dla różnych użytkowników systemu. Gotowe raporty (m.in. graficzne, tabelaryczne) mogą być eksportowane np. do Excela i wykorzystywane dalej.

Na koniec Martyna Skowyra wraz z Piotrem Masalskim omówili, jak wykorzystać zaprezentowane narzędzia, tj. Sciencecloud i WEBCON BPS, w procesie wewnętrznej oceny okresowej pracowników instytutów. Dla wsparcia tego procesu przygotowaliśmy dedykowaną aplikację Ocena pracownicza.

Jesteśmy, aby Wam pomóc

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z opiekunami poszczególnych rozwiązań. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania oraz umówimy się na bezpłatną prezentację demo. Zapraszamy do kontaktu z nami pod numerem telefonu: +48 17 777 37 00 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl

Prezentacje do pobrania:

Nowa perspektywa funduszy europejskich szansą na rozwój sektora naukowo-badawczego

DSpace 7 – Globalny lider w obszarze repozytoriów naukowo-badawczych

PURE Awards Management Module – selektywne pozyskiwanie grantów naukowych i zarządzanie nimi

Sciencecloud – Centralny hub integrujący dane z systemami PBN i POL-on, dostosowany do potrzeb instytutów naukowych

WEBCON BPS – Cyfryzacja kluczowych procesów biznesowych występujących w instytutach naukowych

Wewnętrzna ocena działalności pracowników instytutów naukowych oparta o WEBCON BPS i Sciencecloud