Wystąpienia LUMEN 2018 | Zarządzanie Strategiczne

Sesja 1 

Otwarcie Konferencji

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia
Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Prof. Jan Szmidt
, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

wystąpienie Piotra Müllera podczas inauguracji LUMEN 2018

Pobierz Prezentację


Sukces w procesie wdrażania Ustawy 2.0 – wyobrażenia i oczekiwania

Panel

Moderacja: Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Prof. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Piotr Müller, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

Sukces w procesie wdrażania ustawy 2.0


Transformacja uczelni - uczelnia zorientowana na swojego klienta

Wykład

Piotr Ogonowski, Członek Zarządu PMI Poland ds. Edukacji i Współpracy z Uczelniami

 

Piotr Ogonowski

 Pobierz Prezentację


Sesja 2

Wspólna prezentacja PCG Academia, Blackboard i Microsoft

Wykład

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia
Juan Ramon Alegret, Vice President for Europe, Blackboard 
Cecylia Szymańska, Dyrektor ds. Sektora Edukacyjnego, Microsoft Poland

Blackboard, Juan Alegret

Pobierz Prezentację


Trzecia misja uczelni: innowacje i partnerstwo z otoczeniem gospodarczym

Panel

Moderacja: Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia
Prof. Witold Bielecki, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Marek Jakimowicz, Vice President Pearson Central & Eastern Europe
Phillip Miller, Chief Learning and Innovation Officer, Blackboard Inc.
Prof. Aneta Pawłowska, Uniwersytet Łódzki, przedstawiciel laureata Nagrody Specjalnej LUMEN 2017
Dr hab. Konrad Raczkowski, Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska
Prof. Anna Rogut, Społeczna Akademia Nauk, Przewodnicząca Rady NCBiR

 Sesja 3

Nowe dyscypliny, ścieżki awansu naukowego i nowe zasady ewaluacji uczelni

Panel

Moderacja: Prof. Dominik Antonowicz, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych, członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Prof. Dariusz Jemielniak, Kierownik Katedry Management in Networked and Digital Societies (MINDS) w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prof. Marek Kwiek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Centrum Studiów nad Polityką Publiczną
Prof. Maciej Zabel, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych

 


Zarządzanie zmianą

Prezentacja

Karina Popieluch, Ekspert zarządzania zmianą, publicysta, Założyciel KaiZen HR i KaiZen IT, wykładowca MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

 

Karina Popieluch


Sesja 4

Związki, federacje i fuzje uczelni

Panel

Moderacja: Prof. Arkadiusz Radwan, Prezes Zarządu Instytutu Allerhanda, Społeczna Akademia Nauk
Jacek Cichocki, Koordynator ds. Federalizacji UW-WUM, Uniwersytet Warszawski
Prof. Krzysztof J. Filipiak
, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. Anna Giza-Poleszczuk
, Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej, Uniwersytet Warszawski
Prof. Łukasz Sułkowski,
Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk, Prezes PCG Academia
Prof. Janusz Szambelańczyk,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego