LUMEN 2018

 

IV Konferencja dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018

W dniu 27 listopada w Warszawie odbyła się czwarta edycja Konferencji dla Liderów Zarządzania Uczelnią LUMEN 2018, której motywem przewodnim była debata nad praktycznymi aspektami implementacji Konstytucji dla Nauki, tzw. Ustawy 2.0.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. W tym roku głównym partnerem konferencji był globalny dostawca rozwiązań wspierających naukę na odległość – firma Blackboard. Patronat merytoryczny nad projektem od 2015 r. sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2018 zgromadziła ponad 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów z przeszło 140 instytucji z całego kraju. Wydarzenie uroczyście otworzył Prezes PCG Academia prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki, oraz przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. Dalszy program konferencji realizowany był w dwóch równoległych ścieżkach dotyczących strategii wdrażania Konstytucji dla Nauki w polskich uczelniach oraz efektywnego wykorzystania IT w kontekście realizowanej reformy.

Dyskusję na temat Ustawy 2.0 otworzył panel moderowany przez prof. Jerzego Woźnickiego, w którym udział wzięli Wiceminister Nauki i Szkolnictwa pan Piotr Müller, a także profesorowie Krzysztof Diks (Przewodniczący PKA), Zbigniew Marciniak (Przewodniczący RGNiSW) i Jan Szmidt (Przewodniczący KRASP). W dalszej części dnia reforma dyskutowana była również z perspektywy trzeciej misji uczelni, nowych dyscyplin i ścieżek awansu naukowego, a także w kontekście zawiązywanych przez uczelnie federacji. Głos w dyskusji zabrali przedstawiciele ważnych ośrodków akademickich, profesorowie: Dominik Antonowicz, Witold Bielecki, Krzysztof J. Filipiak, Anna Giza-Poleszczuk, Dariusz Jemielniak, Marek Kwiek, Aneta Pawłowska, Arkadiusz Radwan, Anna Rogut, Łukasz Sułkowski, Janusz Szambelańczyk, Maciej Zabel, a także przedstawiciele świata biznesu: Marek Jakimowicz, Phillip Miller, Piotr Ogonowski, Karina Popieluch oraz dr hab. Konrad Raczkowski.

Istotnym punktem obrad w ścieżce strategicznej było wspólne wystąpienie przedstawicieli kierownictwa firm PCG, Blackboard i Microsoft – globalnych liderów rynku edukacyjnego, którzy zobowiązali się do bliskiej współpracy na rzecz poprawy jakości zarządzania polskim szkolnictwem wyższym. Prezentację poprowadzili prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Academia), p. Juan Ramon Alegret (Vice President of Blackboard) oraz p. Cecylia Szymańska (Dyrektor ds. Sektora Edukacji Microsoft Polska).

Ścieżkę operacyjną rozpoczęło zamknięte spotkanie użytkowników produktów i usług PCG Academia, podczas którego przedstawiciele uczelni z całego kraju spotkali się aby dyskutować o wizji rozwoju Systemu Uczelnia 10 – wiodącego systemu obsługi studiów. W ciągu dnia swoje rozwiązania dla uczelni prezentowały firmy: Blackboard – dostawca systemów Blackboard Learn Ultra i Blackboard Open LMS i partner firmy PCG w Polsce, a także Microsoft – dostawca platformy Microsoft 365, Pearson – dostawca interaktywnych treści umożliwiających blended learning oraz Inspera – dostawca platformy elektronicznego egzaminowania studentów.

Konferencja LUMEN 2018 nie mogłaby się odbyć bez wsparcia organizacyjnego i merytorycznego partnerów wydarzenia, którymi w tym roku byli firma Blackboard, Bank Ochrony Środowiska, Microsoft, Pearson oraz Fundacja Rektorów Polskich. Patronat nad konferencją po raz kolejny objęli: MNiSW, Przewodniczący KRASP, RGNiSW, PKA, Stowarzyszenie PROM, Urząd Patentowy RP oraz PMI Poland Chapter. Patronat medialny nad imprezą sprawuje Forum Akademickie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami z konferencji oraz z galerią zdjęć.

 

Wystąpienia Ścieżka Zarządzanie Strategiczne | Scena Duża

Wystąpienia Ścieżka Operacyjna (IT Management) | Scena Mała

 

 Pobierz program Konferencji LUMEN 2018


 

Galeria zdjęć