Partnerzy LUMEN


Fundacja Rektorów Polskich

Fundacja Rektorów Polskich jest partnerem merytorycznym Konferencji LUMEN dla liderów zarządzania uczelnią od 2016 roku. W 2017 Konferencji towarzyszyła druga edycja Konkursu LUMEN na najlepiej zarządzane projekty w szkolnictwie wyższym. Kapituła Konkursu składająca się z wybitnych przedstawicieli środowiska akademickiego oraz przedstawicieli partnerów instytucjonalnych (Pearson CEE, Santander Universidades) pracowała pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego, Prezesa Fundacji Rektorów Polskich.

Fundacja Rektorów Polskich jest niezależną organizacją pozarządową założoną w 2001 roku przez 80 rektorów uczelni wchodzących w skład Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Działa na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. Do najważniejszych dokonań FRP należy przygotowanie pierwszego projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która weszła w życie w 2005 r. 

 

 

        Blackboard Inc.

 

Blackboard Inc. jest światowym dostawcą rozwiązań e-learningowych, LMS i analitycznych dla szkolnictwa wyższego. Z rozwiązań Blackboard korzysta 100 mln użytkowników w 90 krajach świata, obsługiwanych przez 21 biur. W 2018 roku Blackboard podjął strategiczną decyzję o wyłącznym partnerstwie z PCG Academia w Polsce.  

W 2018 roku Blackboard Inc. dołączył do grona partnerów Konferencji LUMEN jako główny parter instytucjonalny. Podczas LUMEN uczestnicy programu ścieżki Zarządzania Operacyjnego mieli możliwość poznania funkcjonalności i demo popularnych systemów LMS, wspierających e-learning, zdalną współpracę studentów i wykładowców oraz narzędzi wspomagających retencję.

Współpraca PCG Academia i Blackboard Inc. rozwinęła się w 2018 roku podczas konferencji i cyklu seminariów Akademia Innowacji dla Uczelni organizowanych przez PCG Academia. Celem wydarzeń była prezentacja rozwiązań IT wspierających zarządzanie Uczelnią w obszarach administracji, procesów i dydaktyki. Szeroko zaprezentowane zostały wówczas systemy e-learning, LMS, ERP, system dziekanatowy, czy e-usługi dla uczelni oraz aplikacja mobilna uczelni mStudia

Opis systemów e-learning, LMS i analitycznych dla dydaktyki przedstawiamy tutaj.

www.blackboard.com

Pearson Central Europe

Pearson Central Europe jest partnerem Konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią” LUMEN 2017 oraz partnerem instytucjonalnym kategorii Zarządzanie - "Innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni" w Konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane przez polskie uczelnie.

Pearson jest światowym liderem w dostarczaniu kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla uczących się, nauczycieli, instytucji i rządów. Misją Pearson jest poprawianie jakości życia ludzi poprzez kształcenie wspierane jakościowymi produktami i usługami.

W centrum uwagi zawsze stawia uczących się. Wspiera edukację szkolną, akademicką, pozaszkolną i zawodową wszystkich, w każdym wieku i na każdym etapie nauczania. Jego najważniejszym celem jest maksymalizacja postępów uczących się, dlatego podjął zobowiązanie do mierzenia skuteczności edukacyjnej (Efficiency) swoich rozwiązań i ich realnego wpływu na wyniki uczenia się.

Świadczy od ponad 150 lat usługi w zakresie kształcenia oraz oceny w ponad 100 krajach, a kursy i zasoby edukacyjne Pearson dostępne są w postaci drukowanej oraz cyfrowej. Uczestniczy i aktywnie wspiera transformacje systemów edukacji na całym świecie, tworząc nowe standardy nauczania.

Warszawski oddział firmy, Pearson Central Europe koordynuje działania Pearsona w 33 krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Wśród oferowanych usług i narzędzi znajdują się między innymi platformy edukacyjne, programy szkoleniowe, repozytoria treści dydaktyczno-naukowych, otwarte zasoby dydaktyczne, egzaminy (PTE, LCCI), jak i szereg międzynarodowych kwalifikacji zawodowych i akademickich (BTEC i PQI).

 

Znalezione obrazy dla zapytania microsoft logo   Microsoft Polska

 

Microsoft Polska był partnerem konferencji LUMEN w latach 2016 i 2018.  Podczas edycji 2018 Microsoft zaprezentował technologie wspierające rozwój uczelni takie jak Power BI, Microsoft 365 czy chmurę. Ta globalna spółka prowadzi linię produktów IT dedykowanych szkolnictwu wyższemu obejmującą: zaawansowane analizy danych wspierające zarządzanie uczelnią i retencję, zarządzanie projektami i badaniami naukowymi, rozwiązania dla łączenia doświadczeń i zasobów współpracujących ośrodków dydaktycznych oraz  bezpieczeństwo danych również w technologii chmury.  

Microsoft Polska jest również dostawcą technologii chmurowej dla systemów PCG Academia.

 

Santander Universidades

Program Santander Universidades prowadzony w Polsce przez Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska S.A.) jest partnerem Konferencji „Liderzy Zarządzania Uczelnią” LUMEN 2017 oraz partnerem instytucjonalnym kategorii Współpraca - "Kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni: ze studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi, społecznością lokalną" w Konkursie LUMEN 2017 na najlepiej zarządzane projekty realizowane przez polskie uczelnie.

Santander Universidades to program prowadzony przez Grupę Santander od 1996 roku. W Polsce program zarządzany jest przez Bank Zachodni WBK od 2011 roku. Jego celem jest wspieranie szkolnictwa wyższego, badań naukowych, przedsiębiorczości, mobilności studentów i pracowników naukowych oraz wymiany wiedzy na ogólnoświatowym poziomie.

W ramach programu Santander Universidades Grupa Santander współpracuje z ponad 1200 szkołami wyższymi w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce oraz Europie. W Polsce w programie uczestniczy aktualnie ponad 50 uczelni, które chcą rozwijać się międzynarodowo oraz oferować jak najwyższej jakości możliwości edukacyjne.

Uczelnie uczestniczące w programie uzyskują wsparcie w procesie cyfryzacji i modernizacji oraz stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Santander Universidades wspiera też tworzenie usług cyfrowych dla sektora akademickiego. Naukowcy i studenci partnerskich uczelni mają możliwość uczestniczenia w prestiżowych programach szkoleń, realizowanych przez wiodące globalnie uczelnie, takie jak University of Harvard, University of California, Los Angeles czy National University of Singapore. Santander Universidades oferuje także programy wymian studenckich, staży oraz stypendiów. Uczelnie otrzymują ponadto dofinansowania na badania naukowe lub organizację wydarzeń. Santander Universidades wspiera również studentów w wejściu na rynek pracy i rozwoju zawodowym poprzez prowadzony program praktyk.

Bank Zachodni WBK, prowadzący Santander Universidades, powstał w 2001 roku, a do Grupy Santander dołączył w 2011 roku. Bank Zachodni WBK jest uznawany za lidera pod względem wprowadzania nowatorskich rozwiązań na rynku finansowym, zwłaszcza rozwiązań bankowości mobilnej. Jest jedną z największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce, która świadczy usługi bankowe dla osób indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji.

   Znalezione obrazy dla zapytania boÅ bank      Podobny obraz

Grupa kapitałowa BOŚ Bank oraz BOŚ Dom Maklerski dołączyła do grona partnerów instytucjonalnych Konferencji LUMEN w 2018 r. angażując się w tematykę trzeciej misji uczelni i współpracy otoczenia gospodarczego z sektorem szkolnictwa wyższego. Przedstawiciel BOŚ Bank dr hab. Konrad Raczkowski, Wiceprezes Zarządu BOŚ Bank, był jednym z uczestników panelu pn. Trzecia misja uczelni: innowacje i partnerstwo z otoczeniem gospodarczym.