Wystąpienia LUMEN 2019 | Zarządzanie Strategiczne

Otwarcie Konferencji

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia
Prof. Jerzy WoźnickiPrezes Fundacji Rektorów Polskich
Prof. Jan Szmidt
, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej

Łukasz Sułkowski

Pobierz Prezentację


Challenges of higher education management - international perspective

Panel

Moderacja: Prof. Marek Kwiek, Director of the Center for Public Policy Studies Adam Mickiewicz University of Poznań, Poland
Prof. Michael Dobbins, Assistant Professor of Education Policy, Goethe University of Frankfurt, Germany
Prof. Taras Finkov, President of the International Fund for Education Policy Research, Ukraine
Dr Gergely Kovats, Director of the Centre for International Higher Education Studies, Corvinus University of Budapest, Hungary
Prof. Katrin Niglas, Vice-Rector for Education and Quality Management of VUZF
Juan Ramon Alegret, Regional Vice President Blackboard

Marek Kwiek

Pobierz Prezentację


Disruptive Innovations in HEIs

Wykład

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia

 Łukasz Sułkowski

 Pobierz Prezentację


cDiploma - dyplom nowej generacji

Wykład

Krzysztof Surgowt, Prezes Veriori S.A.

 Krzysztof Surgwot

 Pobierz Prezentację


Strategiczne problemy finansowania szkolnictwa wyższego i nauki

Panel

Moderacja: Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich
Dr inż. Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Prof. Zbigniew Marciniak, Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Prof. Jan Szmidt, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej
 Jerzy Woźnicki

 Pobierz Prezentację


Transformacja uczelnianej administracji - budowanie nowoczesnej kultury instytucjonalnej

Wykład

Dr Adam Szot, Prezes Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Mariusz Lorenc, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

 Adam Szot

 Pobierz Prezentację


The impact of digital exams on student experience

Wykład

Truls Bohm, CEO Inspera
 Inspera

 Pobierz Prezentację


Ustawa 2.0 i co dalej? - nowe wyzwania w zarządzaniu uczelnią

Panel

Moderacja: Piotr Pokorny, Dyrektor Zarządzający Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego
Włodzimierz Albin, Prezes Zarządu Wolters Kluwer Polska
Prof. Kazimierz Banasik, Prorektor ds. Rozwoju Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
Prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prof. Wojciech Wysota, Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 IRSW

 Pobierz Prezentację


Dobre praktyki zarządcze w uczelniach

Wykład

Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu, PCG Academia

 Łukasz Sułkowski

 Pobierz Prezentację


Podsumowanie i ogłoszenie wyników Konkursu LUMEN 2019 oraz wręczenie wyróżnień

Wykład

Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich

 Jerzy Woźnicki

Pobierz Prezentację

Laureaci Konkursu LUMEN 2019