Konferencja i Konkurs LUMEN 2019

 

V Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019

V Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019 odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie w Hotelu Courtyard by Marriott. Konferencja zostanie poświęcona praktycznym aspektom implementacji Ustawy 2.0 oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych.

W Konferencji uczestniczyć będą główni interesariusze sektora nauki i szkolnictwa wyższego, w tym: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stowarzyszeń akademickich, organizacji pozarządowych związanych z sektorem szkół wyższych oraz kadra naukowa i praktycy zarządzania z polskich i zagranicznych uczelni.

Wśród prelegentów Konferencji znajdują się m.in. Prof. Sebastian Skuza, Prof. Jerzy Woźnicki, Prof. Jerzy Szmidt, Prof. Łukasz Sułkowski, Prof. Wiesław Banyś, Prof. Wiesław Bielawski, Prof. Taras Finikov, Prof. Marek Kwiek, Prof. Zbigniew Marciniak, Prof. Michael Dobbins, Prof. Zdzisława Dacko-Pickiewicz, Dr Iryna Degtyarova, Dr Gergley Kovats oraz Piotr Pokorny.

W programie Konferencji LUMEN 2019 przewidziano dwie równoległe ścieżki tematyczne: Zarządzanie Strategiczne oraz Zarządzanie Projektowe. Tematem pierwszej z nich będzie zarządzanie uczelniami z perspektywy międzynarodowej, finansowanie szkolnictwa wyższego oraz transformacja administracji i kultury organizacyjnej uczelni. Ścieżka projektowa zaś przewidziana została na demonstrację rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które usprawniają procesy realizowane w szkołach wyższych.

Partnerem merytorycznym jest Fundacja Rektorów Polskich. Do grona partnerów Konferencji LUMEN dołączyli Blackboard, Pearson CEE, Bank Ochrony Środowiska, Wolters Kluwer, Microsoft oraz Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego. 

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz patronatami Przewodniczącego RGNiSW, KRASP oraz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich "PRom". Patronat medialny nad Konferencją sprawuje Forum Akademickie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Rejestracja i więcej informacji na www.lumen.edu.pl

Program Konferencji LUMEN 2019

 


 

III Konkurs Leaders in University Management LUMEN 2019

Podczas Konferencji na specjalnej, uroczystej sesji zaprezentujemy nominowanych i laureatów 3. edycji Konkursu Leaders in University Management LUMEN 2019. Ponadto na podstawie materiałów zgłoszonych do Konkursu dokonamy przeglądu dobrych praktyk zarządzania w polskich uczelniach.

Konkurs LUMEN towarzyszący Konferencji ma na celu wyłonienie i promowanie najlepiej zarządzanych projektów i przedsięwzięć w polskim szkolnictwie wyższym. W ten sposób chcemy popularyzować najlepsze praktyki związane z profesjonalnym zarządzaniem w uczelniach.

Podobnie jak poprzednia edycja, Konkurs LUMEN 2019 obejmuje trzy główne kategorie:

  • Rozwój - realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie - innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca - kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

 

Nabór zgłoszeń trwał do 31 lipca 2019 roku. W tej edycji do Konkursu wpłynęły łącznie 73 zgłoszenia. Nominowanych do Nagrody LUMEN ogłosimy 12 września, laureatów natomiast na Konferencji LUMEN 2019. Wyboru laureatów i nominowanych dokona Kapituła Konkursu, której przewodniczy Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich i Dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy.

 

Szczegółowe informacje o Konkursie LUMEN 2019