PODSUMOWANIE 1-go SPOTKANIA SPOŁECZNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW I ROZWIĄZAŃ PCG ACADEMIA

Spotkanie społeczności użytkowników PCG Academia

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Odbiorcy usług PCG Academia,

27 listopada w Warszawie, odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie Społeczności Użytkowników Systemów i Usług PCG Academia, będące częścią IV Konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2018. Serdecznie dziękujemy Państwu za obecność i zgodnie z obietnicą udostępniamy materiał ze spotkania wraz z krótkim podsumowaniem.

Spotkanie Użytkowników ze strony PCG Academia poprowadzili Łukasz Nowak (Wiceprezes Zarządu), dr Ścibór Sobieski (Dyrektor ds. Rozwoju Produktu) i przedstawiciele zespołu realizacyjnego PCG. Głównym celem spotkania było poinformowanie Państwa o wizji rozwoju PCG Academia i naszego flagowego produktu – Systemu Uczelnia 10. Prezentowane przez nas slajdy znajdziecie Państwo tutaj. Poniżej natomiast przesyłamy krótkie podsumowanie najważniejszych informacji przekazanych Państwu podczas spotkania.

 

Informacje o PCG Academia 

 • Zwiększyliśmy zatrudnienie z 55 do blisko 100 osób w ciągu 3 lat.
 • Odnotowaliśmy 400% wzrost sprzedaży w latach 2017/2018, realizując aktualnie blisko 40 projektów wdrożeniowych.
 • Inwestujemy w szkolenia i rozwój zawodowy naszych pracowników w obszarze dziedzinowym, technicznym i zarządczym.
 • Do Zespołu PCG dołączyli eksperci branżowi m.in.: prof. Łukasz Sułkowski (Prezes), dr Ścibór Sobieski (Dyr. Rozwoju Produktu).
 • Kładziemy duży nacisk na skuteczną realizację projektów: powołaliśmy do życia Project Management Office i opracowaliśmy Model Wdrażania Systemów PCG.
 • Nawiązaliśmy wyłączną współpracę z firmą Blackboard (dostawca LMS) oraz z firmą Inspera (elektroniczne egzaminowanie studentów).
 • Współpracujemy merytorycznie z Fundacją Rektorów Polskich (szkoła zarządzania strategicznego, LUMEN), z Forum Dziekanatów (szkolenia pracowników, standaryzacja procesów) oraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (integracja z JSA, raportowanie do POL-on i PBN).
 • Powołaliśmy do życia projekt LUMEN rozwijając go w największą konferencję dotyczącą zarządzania uczelnią na polskim rynku.
 • Dynamicznie rozwija się nasza Spółka Matka w USA – PCG Inc. (1,85 miliarda zł obrotu) oraz Spółka Siostra w Polsce – LIBRUS.

 

Informacje o Systemie Uczelnia 10 

 • Zakończyliśmy z sukcesem wdrożenia w Collegium Civitas i Uniwersytecie Rzeszowskim. Prowadzimy kilkanaście nowych wdrożeń i migracji, w tym 4 wdrożenia zagraniczne w rejonie Australii i Oceanii.
 • Finalizujemy prace nad nowym interfejsem webowym: studentadydaktykakandydataodbiorcy e-usług.
 • Usprawniliśmy proces produkcji Systemu porządkując tzw. SDLC (software development life-cycle), wprowadzając nowy standard kodowania i nadzór nad kodem, podnosząc kompetencje programistyczne naszych pracowników, oraz inwestując w refaktoryzację kodu i QA.
 • Prowadzimy szeroko zakrojoną standaryzację naszego systemu w obszarze procesów, dokumentacji studenta oraz zestawień i raportów.
 • Prowadzimy prace nad migracją systemu do chmury Microsoft Azure (w pierwszej kolejności moduł rekrutacji i moduł e-usług).
 • Finalizujemy dostosowanie systemu do Ustawy 2.0 i RODO.

 

Informacje o aplikacjach stowarzyszonych 

 

Podsumowując – PCG Academia konsekwentnie realizuje strategię przyjętą przez Public Consulting Group Inc. w 2015 roku. Naszą ambicją jest dalszy dynamiczny rozwój Spółki oraz stałe podnoszenie jakości oferowanych przez nią usług. Dziękujemy Państwu za zaufanie i dotychczasową współpracę. Do zobaczenia na wdrożeniach i podczas kolejnego Spotkania Użytkowników Systemów i Usług PCG latem 2019 roku.

 

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół PCG Academia