Konferencja LUMEN 2017

©PCG Academia Sp. z o.o.

 

W dniach 13 i 14 listopada w Warszawie odbyła się trzecia edycja konferencji dla liderów zarządzania uczelnią LUMEN 2017, połączona z galą wręczenia nagród w konkursie na najlepiej zrealizowane projekty i inicjatywy w polskim szkolnictwie wyższym. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest firma PCG Academia. Patronat merytoryczny nad projektem sprawuje Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego.

Konferencja LUMEN 2017 zgromadziła blisko 300 osób profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem uczelnią – rektorów, prorektorów, kanclerzy i menedżerów ze 155 instytucji z całego kraju. W wydarzeniu uczestniczyli także liczni goście zagraniczni, a wśród nich reprezentacja związku rektorów ukraińskich oraz przedstawiciele firm wspierających sektor uczelniany ze Stanów Zjednoczonych i z Wielkiej Brytanii.

Konferencję uroczyście otworzył prezes PCG Polska prof. Łukasz Sułkowski, a obok niego gości powitali CEO Public Consulting Group Inc. - William S. Mosakowski, prezes FRP prof. Jerzy Woźnicki oraz Przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt. MNiSW reprezentowali podsekretarz stanu prof. Łukasz Szumowski, oraz dyrektor biura Ministra - Piotr Müller, który w imieniu Wicepremiera Jarosława Gowina odczytał list powitalny do gości konferencji.

Ustawa 2.0 - Debata merytoryczna podczas konferencji skoncentrowana była na praktycznych konsekwencjach wdrożenia proponowanej przez MNiSW Ustawy 2.0. Analizie poddano zarówno aspekty miękkie tj. przywództwo czy autonomia jak i prawne, finansowe, a także te związane z udziałem interesariuszy zewnętrznych w zarządzaniu uczelnią. Głos w dyskusji zabrali główni architekci projektowanych zmian oraz przedstawiciele największych ośrodków akademickich z całego kraju m.in. profesorowie Wiesław Banyś, Wiesław Bielawski, Jakub Brdulak, Roman Cieślak, Jerzy Cieślik, Wojciech Czakon, Maciej Duszczyk, Andrzej Eliasz, Irena Hejduk, Marek Kwiek, Krzysztof Leja, Gohdan Macukow, Zbigniew Marciniak, Witold Orłowski, Tadeusz Pomianek, Grażyna Prawelska-Skrzypek, Arkadiusz Radwan, Jan Szambelańczyk, Jan Szmidt, Jolanta Szołno-Koguc, Marzenna Weresa, Tadeusz Więckowski, Jerzy Woźnicki oraz wielu innych.

Konkurs LUMEN 2017 - Podczas uroczystej wieczornej Gali ogłoszono laureatów w konkursie na najlepiej zarządzane projekty i inicjatywy w szkolnictwie wyższym. Statuetki LUMEN 2017 otrzymali Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kategorii Rozwój, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w kategorii Zarządzanie, oraz Akademia Leona Koźmińskiego w kategorii Współpraca. Ponadto Kapituła Konkursu zdecydowała się wręczyć trzy nagrody specjalne dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia wykraczające poza formalne ramy kategorii konkursowych.

Partnerzy - Konferencja i Konkurs LUMEN 2017 nie mogłaby się odbyć bez udziału partnerów wydarzenia, którymi w 2017 roku byli: Bank Zachodni WBK prowadzący program Santander Universidades, firma Pearson CEE oraz dziennik „Rzeczpospolita”.

Pobierz program Konferencji LUMEN 2017

 

Dziennik Rzeczpospolita o Konferencji i Gali LUMEN 2017

Pobierz PDF artykułu  

Wersja on-line artykułu

 

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2017

 

Wystąpienia

LUMEN Gala Speech - prof. Marek Kwiek

 

Galeria zdjęć