LUMEN 2016

Konferencja LUMEN 2016

Wywiady z uczestnikami konferencji: prof. Krzysztof Diks (PKA), prof. Łukasz Sułkowski (PKA), prof. Witold Bielecki (ALK), Leszek Lewoc (PCG Academia), Michał Jaworski (Microsoft Polska), Piotr Dmochowski-Lipski (PCG Polska), Marcin Kempka (LIBRUS), prof. Jerzy Woźnicki (FRP).

 

W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. w Warszawie, z inicjatywy firmy PCG Academia odbyła się druga edycja konferencji: Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016. Podczas konferencji, przewodniczący trzech zespołów wyłonionych w konkursie ministerialnym dokonali pierwszej, wspólnej prezentacji założeń Ustawy 2.0. W towarzystwie 200 zgromadzonych gości prof. Hubert Izdebski (SWPS), prof. Marek Kwiek (UAM) oraz dr Arkadiusz Radwan (Instytut Allerhanda) omówili konkurencyjne wizje rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Debatę poprowadził prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich.

Ponadto konferencja LUMEN, tradycyjnie już, stanowiła forum do debaty i wymiany doświadczeń w kluczowych obszarach zarządzania uczelnią. Blisko 30 praktyków reprezentujących świat nauki i biznesu, przez dwa dni dyskutowało na tematy związane z rekrutacją i utrzymaniem studentów, analityką i raportowaniem danych czy akredytacją szkół wyższych. W 2016 roku do grona partnerów i organizatorów konferencji LUMEN dołączyła firma Microsoft Polska oraz Fundacja Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął dziennik Rzeczpospolita.

 

Analityka edukacyjna w szkołach wyższych

Konferencja miała też zwrócić uwagę na często niedocenianą, choć kluczową kwestię współpracy uczelni ze szkołami średnimi. Jej znaczenie potwierdziły zaprezentowane na LUMEN 2016 wyniki pilotażowego badania dotyczącego rekrutacji kandydatów na uczelnie oraz ich losów jako studentów. W projekcie "Analityka edukacyjna w szkołach wyższych" przeanalizowano dane 144 000 studentów (10% populacji), którzy studiowali w latach 2007-2012 na dziesięciu wybranych uczelniach z całego kraju. W toku analiz, zidentyfikowano dziesięć szkół średnich, które zapewniły badanym uczelniom najlepszych kandydatów na studia. W geście wdzięczności, podczas uroczystej wieczornej Gali, Władze uczelni partycypujących w projekcie wręczyły dyrektorom współpracujących szkół średnich honorowe wyróżnienia.


Laureaci wyróżnień w projekcie „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”

 

 

Uczelnia uczestnicząca w pilotażu Wyróżniona szkoła
1 Akademia Leona Koźmińskiego I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie im. Ruy Barbosy
2

Politechnika Krakowska

Zespół Szkół Łączności w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

3 Politechnika Wrocławska III Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Adama Mickiewicza
4 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Piastów Śląskich
5 Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu II Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Dąbrówki
6 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie V Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie im. Wspólnej Europy
7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
8 Uniwersytet SWPS w Warszawie I Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu im. Danuty Siedzikówny „Inki”
9 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie im. Adama Mickiewicza
10 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie I Liceum Ogólnokształcące w Gnieźnie im. Bolesława Chrobrego

 

Uczestnicy Konferencji LUMEN 2016

 

Wystąpienia

Galeria zdjęć