Idea projektu LUMEN

Jerzy Woźnicki, prezes FRP, oraz Piotr Dmochowski-Lipski, ówczesny Prezes PCG Polska.

O idei projektu LUMEN we wspólnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej opowiadają Piotr Dmochowski-Lipski (pełniący funkcję Prezesa PCG Polska do dnia 31.08.2017) i prof. Jerzy Woźnicki (Prezes FRP).

 

Jak wynika z danych statystycznych GUS, szkolnictwem wyższym w Polsce kieruje i administruje blisko 75 tysięcy osób. Celem projektu LUMEN jest budowa trwałej platformy komunikacji i wymiany doświadczeń dla rektorów, kanclerzy, menedżerów i innych osób profesjonalnie zarządzających polskimi uczelniami. Założenia projektu LUMEN realizujemy za pośrednictwem: konkursu dla uczelni (organizowanego co dwa lata) oraz międzynarodowej konferencji (organizowanej co rok).

Chociaż projekt LUMEN uruchomiła firma doradczo-technologiczna Public Consulting Group to ma on charakter inicjatywy otwartej, rozwijanej społecznościowo. Dlatego do grona organizatorów projektu w 2017 roku zaprosiliśmy Pearson Central Europe i Bank Zachodni WBK realizujący program Santander Universidades. Program od 2016 roku jest prowadzony we współpracy z Fundacją Rektorów Polskich pod przewodnictwem prof. Jerzego Woźnickiego. W 2016 roku projekt LUMEN realizowany był również przy udziale firmy technologicznej Microsoft Polska. Wszystkie instytucje (uczelnie, firmy prywatne, fundacje i stowarzyszenia) oraz osoby (eksperci, konsultanci, menedżerowie) zainteresowane wsparciem projektu LUMEN w aspekcie organizacyjnym lub merytorycznym zachęcamy do kontaktu z Biurem Projektu.

 

Biuro Projektu LUMEN
ul. Piękna 19, 00-549 Warszawa
Telefon: (22) 53 53 712
E-mail: info@lumen.edu.pl