Lumen
lumen logo

LUMEN to największa platforma debaty na temat profesjonalnego zarządzania uczelniami w Europie Centralno-Wschodniej. Projekt, zainicjowany w 2015 r. przez PCG Academia i Fundację Rektorów Polskich, obejmuje corocznie organizowaną konferencję oraz realizowany co dwa lata konkurs na najlepiej zarządzane projekty w szkolnictwie wyższym. W toku swojej 5-letniej historii LUMEN zyskał aprobatę i uznanie środowiska akademickiego, a do grona organizatorów dołączyły liczne organizacje non-profit oraz globalne firmy z sektora edukacyjnego.

Konferencja i Kunkurs Lumen 2019

Tematem przewodnim konferencji będą praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0, w tym zarządzanie zmianą w szkołach wyższych. Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch równoległych ścieżkach: zarządzanie strategiczne i zarządzanie projektowe.

Konkurs ma na celu identyfikację najlepszych praktyk związanych z profesjonalnym zarządzaniem szkolnictwem wyższym. Nagrody LUMEN 2019 będą przyznawane w trzech równorzędnych kategoriach konkursowych: Rozwój, Zarządzanie oraz Współpraca.

WIĘCEJ  

Partnerzy instytucjonalni

Dotychczasowe edycje