Times Higher Education to organizacja o 50-letniej historii wspierania szkolnictwa wyższego. Początki sięgają wydawania „Times Higher Education Supplement” – dodatku do „The Times” poświęconemu problemom szkolnictwa wyższego. Dzisiaj THE to światowy lider w zakresie analityki i doradztwa w sektorze szkolnictwa wyższego, a także twórca kompleksowych rankingów uczelni, z których najbardziej znanym jest THE World University Rankings.

W październiku 2022 opublikowano najnowszą edycję rankingu: THE World University Rankings 2023. Podczas konferencji LUMEN 2022 metodologię rankingu oraz jego wyniki ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni przybliżyli uczestnikom przedstawiciele Times Higher Education: Phil Baty – Chief Knowledge Officer, Nicolas Cletz – Regional Director for Poland oraz Michael Lubacz – Business Development Director.

Analityka danych podstawą rankingu

W tej edycji rankingu dane niezbędne do oceny uczelni przesłało 2500 instytucji z 104 krajów, z czego 1799 uwzględniono w rankingu. Ogrom danych, które THE zanalizowało przygotowując ranking, jest przytłaczający – wystarczy wymienić 121 mln cytowań, 15,5 mln publikacji naukowych czy ponad 570,000 odpowiedzi w ankietach wypełnionych przez 40,000 naukowców z całego świata.

Dane te służą ocenie uczelni poprzez 13 wskaźników, starannie skalibrowanych w celu zapewnienia wszechstronnej i zrównoważonej oceny. Wskaźniki są pogrupowane w pięć głównych obszarów, obejmujących wszystkie aspekty funkcjonowania uczelni: Nauczanie, Badania naukowe, Cytowania, Umiędzynarodowienie oraz Współpraca z biznesem.

Wyniki na tle globalnym

Po raz kolejny THE obserwuje, że w Top 100 rankingu spada liczba uczelni z Ameryki Północnej, natomiast rośnie obecność uczelni z Azji. Liczba europejskich uczelni w pierwszej setce utrzymuje się zaś stale na podobnym poziomie.

Patrząc zaś na Top 200 połowę miejsc zajmują uczelnie z Europy, 32% należy do Ameryki Północnej 32%, a 14% zaś do Azji. Na pierwszych 200 miejscach najbardziej reprezentowanym krajem są USA (58 instytucji), a potem Wielka Brytania (28), Niemcy (22), Chiny (11), Australia (10) i Holandia (10).

W rankingu pojawiła się też spora grupa nowych uczelni, najwięcej z Rosji (16 instytucji), Chin (13) oraz Polski (9). To kraje, które najbardziej zwiększyły swój udział w rankingu. THE już nie współpracuje z Rosją, ale ponieważ dane do rankingu zbierano listopad 2021 – marzec 2022, uczelnie z tego kraju zdążyły się jeszcze zgłosić.

Z Europy w rankingu znalazło się 639 uczelni z 39 krajów, w tym 34 z Polski, co daje nam 7. miejsce wśród europejskich krajów. Polskie uniwersytety należą do grona instytucji notujących największy wzrost punktowy w obszarze nauki (Research score). Jesteśmy pod tym względem na czwartym miejscu na świecie, a lepszą poprawę zanotowały tylko USA, Arabia Saudyjska i Chiny.

Poprawie uległy również wyniki w zakresie umiędzynarodowienia oraz współpracy z biznesem i przychodów z transferu wiedzy, ale niewielki spadek zanotowaliśmy w sferze cytowań (w okresie 2018-2023).

Wyniki nie odbiegające od światowej średniej osiągamy pod względem liczby studentów zagranicznych, ale musimy jeszcze popracować nad pozostałymi aspektami umiędzynarodowienia, tj. międzynarodową współpracą naukową i przyciąganiem zagranicznej kadry. Tu zdaniem ekspertów THE leżą największe szanse i możliwości dla Polski. Rekomendują oni wprowadzanie strategii umiędzynarodowienia oraz uczestniczenie w międzynarodowych społecznościach i sieciach współpracy.

Patrząc na lata 2018-2023 pod kątem różnych obszarów nauki, największe poprawy wyników polskich uczelni obserwujemy w naukach medycznych (bardzo duży skok), humanistycznych i przyrodniczych. Z kolei spadek nastąpił w obszarach psychologii, nauk społecznych, inżynierii i nauk fizycznych.

Case studies polskich liderów poszczególnych filarów rankingu

W tej edycji THE World University Rankings mamy rekordową liczbę polskich uczelni, które zostały uwzględnione w rankingu – 34 uczelnie, w tym nowych jest 10 uczelni. Wśród nich mamy bardzo udane debiuty: trzy z nowych uczelni znalazły się w pierwszej krajowej piątce. Są to Uniwersytety Medyczne we Wrocławiu, w Łodzi i w Gdańsku.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu osiągnął najwyższe miejsce spośród polskich uczelni – znalazł się w grupie 351-400, a konkretnie na 372. miejscu. Jest to najwyższa w historii pozycja uczelni z Polski. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał rewelacyjny wynik we wskaźniku cytowań, a także dobrze wypadł w pozostałych obszarach, zwłaszcza nauczaniu.

Pod względem badań naukowych przoduje zaś Uniwersytet Warszawski, który od lat jest klasyfikowany w rankingu – w tym roku w grupie 801-1000. Dobrze wypada też w pozostałych wskaźnikach, w szczególności w sferze umiędzynarodowienia.

Spośród uczelni technicznych najlepsze wyniki osiągnęła Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, która znalazła się w grupie miejsc 1201-1500. AGH jest polskim liderem w obszarze współpracy z otoczeniem – przemysłem i biznesem, gdzie osiągnęła bardzo wysokie wyniki.

Warto także zwrócić uwagę na Uniwersytet SWPS, uczelnię prywatną, która debiutuje w rankingu (miejsca 1001-1200). SWPS jest numerem jeden wśród polskich uczelni w obszarze umiędzynarodowienia, gdzie uzyskała świetny wynik. Uniwersytet znakomicie radzi sobie pod kątem współpracy międzynarodowej i wymian międzynarodowych.

Eksperci THE podkreślili dużą różnorodność polskich uczelni – nie ma jednego lidera, a doskonałość w rozmaitych obszarach możemy znaleźć w bardzo odmiennych szkołach wyższych.

Po panelu odbyła się ceremonia wręczenia nagród THE dla liderów polskich uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2023. Zachęcamy do lektury podsumowania Gali, gdzie prezentujemy listę wyróżnionych uczelni. Wyniki rankingu omawiamy też w aktualnościach.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony THE: www.timeshighereducation.com, gdzie znajdziecie szczegółowe wyniki THE World University Rankings 2023, a także rozmaite narzędzia, materiały i usługi, które mogą wesprzeć Wasze uczelnie.