Abstrakt:

Pandemia COVID-19 w znacznym stopniu przyspieszyła proces transformacji cyfrowej na uczelniach. Niektóre rozwiązania technologiczne – np. systemy do elektronicznego obiegu dokumentów i platformy kształcenia na odległość – do tej pory mało obecne w działalności szkół wyższych, stały się niezbędne do zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania. Tyczy się to zarówno rozwiązań w obszarze zarządczym, jak i w obszarze kształcenia. Raport zatytułowany „Szkolnictwo wyższe a technologie”, przygotowany wspólnie przez Wolters Kluwer i Fundację Rektorów Polskich, odpowiada na pytanie w jaki sposób pandemia wpłynęła na infrastrukturę i oprogramowanie IT wykorzystywane na uczelniach. Zbadano, jaki stan zaplecza informatycznego posiadały uczelnie wiosną 2020 r. i jak ewoluowało ono do dnia dzisiejszego. Raport pokazuje też, w jaki sposób uczelnie poradziły sobie z wyzwaniami przeszło rocznego lockdownu oraz, co ważniejsze, jakie wyzwania jeszcze przed nimi.

Pełna relacja z prezentacji już wkrótce.

PREZENTACJA DO POBRANIA