Podczas Konferencji LUMEN 2021 miało miejsce spotkanie przedstawicieli wiodących na świecie dostawców technologii IT dla edukacji, których łączy wykorzystanie chmury AWS. Zaproszeni eksperci, odwołując się do doświadczeń swojego międzynarodowego grona klientów, opowiedzieli o rozwoju cyfrowym uczelni, wpływie Covid na procesy operacyjne uczelni oraz jak wspierali uczelnie w pokonywaniu wyzwań wynikających z pandemii i nie tylko.

Gośćmi panelu, który moderował Tomasz Olejnik, Head of CEE Public Sector w Amazon Web Services (AWS), byli:

  • Juan Ramon Alegret, Regional VP, Blackboard;
  • Peter Hirst, Territory Manager for EMEA, Open LMS;
  • Tonya Riney, Chief Operations Officer, IntelliBoard.

Open LMS – Moodle w chmurze

Open LMS to dostawca usługi hostingowej dla platformy Moodle. Firma zapewnia chmurę, w której działa platforma oraz nowoczesny interfejs webowy i mobilny dla Moodle. Open LMS pomaga uczelniom podnieść atrakcyjność Moodle i wykorzystać maksimum potencjału platformy.

W czasie pandemii u klientów Open LMS skokowo wzrosło wykorzystanie IT. Zamiast podnieść ceny, firma postanowiła ich wspierać i budować długotrwałe relacje, podkreślił Peter Hirst. Klienci Open LMS otrzymali 50% więcej przestrzeni dyskowej oraz 50% większe limity użytkowania za darmo. Jednocześnie firma działała, by ich usługi utrzymały nagle zwiększone obciążenie i były cały czas dostępne. W ciągu ostatnich 18 miesięcy kadra Open LMS zwiększyła się ponad 2-krotnie, podwoiła się także liczba klientów.

Moodle w wielu polskich uczelniach działa na infrastrukturze własnej uczelni. Dlaczego Open LMS migruje Moodle z serwerów uczelni do chmury?

„Chmura po prostu umożliwiła osiągnięcie poziomów wydajności, które są nieosiągalne bez wydawania ogromnych ilości pieniędzy w hostingu lokalnym” – podkreślił Peter Hirst. Głównymi zaletami chmury jest skalowalność oraz to, że w przypadku aplikacji w chmurze wszyscy klienci działają na podstawie tego samego kodu, co znacznie obniża koszt dostarczania usługi przy zachowaniu bardzo wysokiego standardu obsługi. Chmura ułatwia również aktualizację platformy, ponieważ proces aktualizowania zarządzany jest centralnie. Dodatkowym plusem jest stały backup oraz wysoki poziom zabezpieczeń.

Moodle jest platfromą open source i o jego rozwój dba globalna społeczność. Sama platforma jest bezpłatna i Open LMS nie pobiera za nią opłat, tylko oferuje usługę hostowania Moodle w chmurze. Firma zajmuje się też testowaniem wszelkich nowości wprowadzanych przez społeczność Moodle dla upewnienia się, że dana innowacja będzie bezproblemowo działać w systemie konkretnej uczelni. Zapewniają też wsparcie dla klientów 24/7 i 365 dni w roku, czego sam Moodle nie oferuje.

Samo przejście na Moodle w chmurę jest bardzo proste, dodał Peter Hirst. OpenLMS przeprowadza klientów krok po kroku oraz transferuje dane z Moodle lokalnego.

Blackboard – chmurowe rozwiązania wspierające kształcenie online

Uczelnie musiały błyskawicznie przestawić się na nauczanie zdalne. Wywołało to bezprecedensowy wzrost wykorzystania rozwiązań Blackboard, opowiadał Juan Ramon Alegret. Tylko w marcu 2020 wykorzystanie narzędzia Virtual Classroom wzrosło 20-krotnie, a wykorzystanie platform LMS uległo zaś podwojeniu. Dzięki temu, że rozwiązania te bazują na chmurze AWS, Blackboard był w stanie zapewnić ich dostępność i poprawne działanie dla wszystkich klientów.

SaaS to podstawowy model oferowania usług Blackboard. Na przeniesienie wszystkich swoich rozwiązań do chmury firma zdecydowała się kilka lat temu. Wiceprezes Blackboard uważa, że SaaS to najlepszy model do oferowania wysokiej jakości usług dla klientów – uzyskują oni niezawodność, skalowalność, elastyczność i stałą dostępność usługi. Wszystkie te cechy były ogromną korzyścią dla uczelni w czasie pandemii. Klienci rozwiązań w modelu SaaS nie doświadczyli problemów, które były zmorą instytucji opierających się na infrastrukturze własnej, takich jak niewystarczająca przepustowość. Uczelnie korzystające z Blackboard mogły skupić się na nauczaniu, a nie na problemach technicznych.

Pandemia dla wielu uczelni była tym czynnikiem, który popchnął je w stronę digitalizacji. Uczelnie przekonały się, że nie mogą polegać wyłącznie na kształceniu face-to-face i że potrzebna jest cyfryzacja procesów, mówił prelegent. Dlatego Blackboard obecnie koncentruje się na wspieraniu uczelni w procesie adaptacji nowoczesnych platform do kształcenia, na co składa się wiele komponentów: wirtualne zajęcia, zarządzanie dydaktyką, analityka, tworzenie materiałów dydaktycznych i zapewnianie ich dostępności dla wszystkich studentów. Dla ułatwienia przebiegu procesów Blackboard zapewnia także integrację swoich rozwiązań z innymi systemami na uczelni.

Juan Ramon Alegret zwrócił uwagę, że w przeszłości wiele instytucji podejmowało decyzje bazując na przypuszczeniach i założeniach, a nie na rzetelnych danych. Dzięki cyfryzacji decyzje mogą opierać się na konkretnych danych dotyczących własnej uczelni, co pomaga instytucji rozwijać się w odpowiedni dla jej specyfiki sposób. Celem Blackboard jest dostarczanie user experience, które usprawni codzienną pracę wykładowców, studentów i administracji.

IntelliBoard – analityka danych w chmurze

IntelliBoard dostarcza uczelniom narzędzie do analizy danych z platform e-learningowych, które oferuje ponad 130 dynamicznych raportów oraz spersonalizowane pulpity dla użytkowników.

Jak przyznała Tonya Riney, przed pandemią nie było dużego zapotrzebowania ze strony instytucji na raportowanie i analitykę kształcenia online. Obecnie zmieniło się to diametralnie, nagle wszyscy potrzebują możliwości raportowania i analizowania danych z platform e-learningowych. Wcześniej IntelliBoard zatrudniał 25-30 osób – dzisiaj potrzebują już 130 pracowników, żeby sprostać zapotrzebowaniu.

Dlaczego tak wiele szkół wyższych zainteresowało się analityką? Dane, jak student korzysta z platformy w poszczególnych przedmiotach – obecność, czas spędzony na platformie itd. – wskazują, jak poradzi sobie w kolejnych kursach. Na poziomie makro możemy zidentyfikować trendy w instytucji, jak studenci wypadają w określonych grupach przedmiotów. Analityka daje możliwość wczesnego wykrycia obszarów wymagających interwencji i przewidzieć, gdzie mogą pojawić się wyzwania, zanim się one wydarzą.

IntelliBoard pozwala też zidentyfikować najlepsze praktyki, przekonać się, które metody przynoszą najlepsze rezultaty, odkryć, które z prowadzonych zajęć są na najwyższym poziomie, i zastosować tę wiedzę do podnoszenia jakości kształcenia zdalnego na całej uczelni. Analiza danych może napędzać pozytywną zmianę, przynosząc w efekcie oszczędności oraz rozwój dydaktyki.

IntelliBoard powstaje w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez szkoły wyższe: aż 75% raportów dostępnych w narzędziu stworzono właśnie w odpowiedzi na potrzeby uczelni. Na zgłoszenia firma reagowała na bieżąco, co powodowało, że przed pandemią wypuszczała aktualizacje do narzędzia co 2-3 tygodnie. Dla usprawnienia tego procesu zdecydowano się przenieść platformę do chmury AWS. Chmura sprawia, że całość stała się banalnie prosty – firma aktualizuje tylko platformę w chmurze i klienci od razu mają dostęp do nowych funkcji, a jednocześnie proces aktualizacji nie jest odczuwany przez klienta i nie ma wpływu na jego pracę. Rozwiązaniem chmurowym będzie również nowy produkt IntelliBoard Next, nad którym trwają właśnie prace.

Zamiast podsumowania – historie sukcesu uczelni

Firmy reprezentowane przez prelegentów mogą pochwalić się ogromną liczbą historii sukcesów ich klientów. Tonya Riney dała przykład uniwersytetu z USA, który na początku pandemii w marcu 2020, napotkał wielkie problemy z retencją studentów. Wielu studentów postanowiło wtedy przerwać studia. Użycie IntelliBoard pozwoliło zatrzymać na uczelni 1,5 mln dolarów przychodu dzięki temu, że mogli wcześnie zidentyfikować zagrożonych studentów oraz podjąć działania, które im pomogły i pozwoliły kontynuować studia.

Open LMS z kolei współpracowało z Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) – Konferencją Rektorów Hiszpańskich Uniwersytetów. Wśród członków było 20 uczelni, które samodzielnie hostowały Moodle i martwiły się o wytrzymałość serwerów przy najbardziej obciążających przepustowość egzaminach. W kilka tygodni Open LMS przeniosło te aktywności na infrastrukturę chmurową i uczelnie mogły przeprowadzić egzaminy bez obaw i bez stresu. Do chmury Open LMS przeniosło też krajowe egzaminy ICFES w Kolumbii, odpowiednik naszej matury, które nie mogły odbyć się stacjonarnie z powodu pandemii. Dzięki Open LMS przeprowadzono ponad 300 tys. egzaminów online symultanicznie w całym kraju. Projekt okazał się takim sukcesem, że w tym roku kolumbijski rząd też zlecił realizację egzaminów Open LMS.

Juan Ramon Alegret przywołał zaś historię, która zaczęła się na 3 lata przed Covid. Dotyczy ona małego uniwersytetu w Avila – niewielkiej miejscowości zlokalizowanej 100 km od Madrytu, gdzie siedzibę ma niemało uczelni publicznych i prywatnych. Uniwersytet z roku na roku tracił coraz więcej studentów, którzy wybierali Madryt. Gdy uczelnia miała mniej niż 1000 studentów, postanowiła, że jedynym sposobem, by mogli konkurować jest całkowita cyfrowa transformacja i rozwój w kierunku e-learningu – studiów hybrydowych i online. Uniwersytet rozpoczął współpracę z Blackboard i innymi dostawcami. Do momentu wybuchu pandemii uczelnia przeszła kompletną metamorfozę i całkowicie się zdigitalizowała. Dzięki temu nie tylko łatwo mogła poradzić sobie z wyzwaniami pandemii, ale zaczęła też się rozwijać. Dzisiaj, pięć lat odkąd zaczęli transformację, mają już ponad 8000 studentów.

PCG Academia jest partnerem wszystkich firm uczestniczących w panelu i jest dostawcą ich rozwiązań do polskich uczelni. Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu.

Zachęcamy również do sprawdzenia Programu Pilotażowego, w ramach którego uczelnie mogą przetestować rozwiązania Blackboard i IntelliBoard, a także Inspera. Więcej informacji na naszej stronie.