Pozycja polskiej nauki i dorobek naukowy polskich uczelni w kontekście parametryzacji są tematem 9. odcinka podcastu LUMEN 1 na 1.

Gościem Prof. Łukasza Sułkowskiego tym razem był Prof. Dominik Antonowicz, kierownik Zakładu Socjologii Nauki w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz członek Komisji Ewaluacji Nauki.

Głównym celem dyskusji jest ocena, czy wdrożone przez Ustawę 2.0 zmiany ładu akademickiego i nowe zasady ewaluacji wpłynęły jak zakładano na pozycję i umiędzynarodowienie polskiej nauki.

Czy slotyzacja się sprawdziła? Czy naprawdę udało odejść od punktozy? Jak powinien być zbudowany wykaz czasopism? Eksperci dogłębnie przyglądają się temu, jak przebiegła ostatnia ewaluacja i co w praktyce przyniosła ona dla zarządzania strategią naukową uczelni. Rozmowa objęła zagadnienia wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych.

Z doświadczeń przebiegu tej ewaluacji rozmówcy wyciągnęli także wnioski na przyszłość, wskazując obszary, które można usprawnić w najbliższej parametryzacji i dając przykłady konkretnych rozwiązań.

Podcast dostępny na platformach: