Każdy, kto kiedykolwiek przeprowadzał egzamin na uczelni, wie, że nie jest to tak prosta sprawa, jak mogłoby się wydawać. Na proces egzaminowania składa się wiele etapów: przygotowanie harmonogramu, przydział sal, koordynacja prac z dydaktykami, opracowanie pytań, druk arkuszy egzaminacyjnych, realizacja samego egzaminu, aż wreszcie ocenianie i zapewnienie terminowej informacji zwrotnej dla studenta. 

W usprawnieniu każdego z tych etapów może pomóc cyfryzacja procesu weryfikacji efektów kształcenia. W jaki sposób elektroniczne narzędzia mogą przyśpieszyć i podnieść efektywność egzaminowania? Na to pytanie odpowiada krótki przewodnik opublikowany przez naszego partnera, firmę Inspera, pt. Guide: How to streamline your assessment processes. 

Na podstawie przewodnika opracowaliśmy porównanie kluczowych etapów procesu egzaminowania dla egzaminów tradycyjnych oraz egzaminów elektronicznych realizowanych za pomocą dedykowanej platformy. W formie wygodnej tabeli zaprezentowaliśmy hasłowo główne różnice, które sprawiają, że cyfryzacja egzaminów może przynieść istotne korzyści dla studentów, dydaktyków i administracji uczelni.  

Egzamin na papierze vs egzamin na platformie Inspera:

Egzaminy tradycyjne:

  • Planowanie – konieczna jest czasochłonna organizacja wszystkich działań i etapów osobno dla każdego egzaminu. 
  • Opracowanie testów – koordynacja pracy z wieloma egzaminatorami nie jest łatwa, dydaktycy używają różnych narzędzi do tworzenia egzaminów, brak spójności, zmiana pytania wymaga druku całego nakładu od nowa. 
  • Przeprowadzanie egzaminu – wymagany jest druk i rozdanie studentom, co zabiera czas na egzaminie; na platformie e-learningowej z kolei często nie da się przeprowadzić egzaminu i/lub zapewnić jego bezpieczeństwa. 
  • Ocenianie prac papierowych trwa długo, pismo odręczne nie zawsze łatwo odczytać, studenci niecierpliwią się czekając na ocenę, ryzyko zagubienia pracy. 

Egzaminy elektroniczne:

  • Planowanie – może być zarządzane centralnie, eliminując konieczność powtarzania wielu rutynowych czynności. 
  • Opracowanie testów Inspera pozwala na łatwe przygotowanie zróżnicowanych i atrakcyjnych wizualnie egzaminów, zapewnienie ich dostępności oraz szybkie wprowadzanie zmian, a także ułatwia współpracę dydaktyków. 
  • Przeprowadzanie egzaminu – odbywa się na komputerze uczelnianym lub studenta, na kampusie lub zdalnie, z pełnym zachowaniem bezpieczeństwa dzięki m.in. przeglądarce blokującej, proctoringowi i sztucznej inteligencji. 
  • Ocenianie elektroniczne z Inspera jest szybsze, wygodniejsze i bardziej transparentne, a ryzyko zagubienia egzaminu nie istnieje.

Zapraszamy do lektury przewodnika: 

Pobierz przewodnik Inspera