Poziom dostępności serwisów administracji publicznej wynosi 36% – poinformowała Fundacja Widzialni w opublikowanym właśnie Raporcie Dostępności 2021. Raport został zaprezentowany na konferencji online pt. „Raport 2021: Dostępność i użyteczność stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych”, która odbyła się 13 stycznia 2022. 

Celem prowadzonego corocznie badania jest monitorowanie stanu dostępności serwisów internetowych instytucji sektora publicznego pod kątem zgodności ze standardem WCAG. W tym roku analizę rozszerzono o dwa nowe elementy: użyteczność strony oraz dostępność i czytelność dokumentów PDF. 

W tegorocznej edycji przebadano 50 stron internetowych instytucji administracji publicznej, w szczególności strony z domeny gov.pl, a także strony urzędów miejskich największych miast w kraju. Tegoroczny raport nie obejmował portali ministerstw, które były przedmiotem analiz w ubiegłych latach. 

W raporcie eksperci z zakresu dostępności wskazali błędy na stronach internetowych oraz w dokumentach cyfrowych instytucji publicznych. Podzielili się też podpowiedziami zmian (często prostych do wykonania), których wprowadzenie przyniosłoby istotną poprawę dostępności i użyteczności serwisu. 

Aktualne przepisy zobowiązują podmioty publiczne, w tym uczelnie publiczne, do dostosowania swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych do standardów dostępności. Niedługo dostępność stanie się obowiązkiem prawnym, który dotknie także i inne sektory. Wiąże się to z wdrożeniem do polskiego prawa Europejskiego Aktu o Dostępności. Akt rozszerzy obowiązek zapewniania dostępności także na podmioty prywatne, takie jak firmy i zapewne niepubliczne szkoły wyższe.  

Jak wskazano na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęcie Europejskiego Aktu o Dostępności zobowiąże te podmioty do umożliwienia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z dostępnych cyfrowo usług łączności elektronicznej, materiałów audiowizualnych czy e-książek, a także innych produktów i usług ocenionych jako podstawowe dla swobodnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. 

Zapraszamy przedstawicieli uczelni do zapoznania się z raportem – to świetny przewodnik, który podpowie, na jakie elementy strony szczególnie warto zwracać uwagę i ułatwi zapewnienie dostępności własnych serwisów uczelnianych zgodnie z przyjętymi przepisami i standardami. 

Raport Dostępności 2021 dostępny jest na stronie Fundacji Widzialni.