Program FERS Działanie 01.05: Umiejętności w szkolnictwie wyższym – Nowe kierunki studiów/modyfikacja istniejących programów kształcenia – szansą na informatyzację obszaru dydaktyki.  

Informatyzacja kształcenia stanowi fundament przyszłej edukacji. To nie tylko narzędzia wspomagające nauczanie, ale także klucz do kształcenia młodych ludzi gotowych sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa. Wprowadzenie nowoczesnej technologii do edukacji przynosi ze sobą wiele korzyści, zwiększa jej dostępność oraz otwiera nowe perspektywy zarówno dla studentów, jak i dydaktyków. 

Aktualny nabór w ramach Programu FERS ma na celu wsparcie działań związanych z rozwojem nowoczesnych technologii w procesach kształcenia. Priorytetem jest zapewnienie środków finansowych na projekty związane z informatyzacją, tworzeniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesach nauczania i uczenia się, które przyczynią się do podniesienia efektywności kształcenia na uczelni. Nabór w ramach programu pozwala na nabywanie rozwiązań IT do prowadzenia zajęć w formie zdalnej i stacjonarnej, analiz postępów i zaangażowania studentów, a w konsekwencji przeciwdziałania zjawisku odpadu studenckiego.  

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli uczelni, zaineresowanych dofinansowaniem i podniesieniem jakości kształcenia do obejrzenia przygotowanego przez PCG Academia materiału wideo –   FERS – Rewolucja edukacyjna dla przyszłych pokoleń 

W pierwszej części wideo rozmawiamy o głównych celach i zasadach Programu Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego oraz omawiamy, jakie inicjatywy mogą zostać zrealizowane w ramach programu, jakie są korzyści z udziału oraz jakie kroki należy podjąć, aby wziąć udział w programie.   

Następnie prezentujemy sprawdzone rozwiązania oferowane przez PCG Academia, wpisujące się w założenia konkursu: 

  • Wielokrotnie nagradzany system elektronicznego obiegu dokumentów WEBCON BPS (nr 1 w Polsce wg. Rankingu Computerworld 2023), zawierający moduł analityczny, obrazujący wykorzystanie obiegów w procesach dydaktycznych. 
  • Platforma edukacyjna Blackboard Learn (jedna z 3 najczęściej wykorzystywanych platform LMS na świecie), kompleksowo wspierająca realizację procesu dydaktycznego prowadzonego zarówno w formule zdalnej jak i stacjonarnej. 
  • Platforma Wellms jako narzędzie do dostarczania materiałów dydaktycznych, kursów online obejmujących np. modyfikowane obszary dydaktyczne na wybranych kierunkach studiów 
  • Platforma Panopto  umożliwiająca sprawne wprowadzanie zmian w obszarze dydaktycznym wybranych kierunków studiów oraz personalizowanie zamieszczanych materiałów video i tworzenie interaktywnych treści video obejmujących np. zajęcia wyrównujące dostosowane do potrzeb studentów osiągających gorsze wyniki w nauce. 
  • Platforma egzaminacyjna Inspera umożliwiająca prowadzenie zdalnego egzaminowania na wybranych kierunkach studiów oraz raportowanie wyników egzaminów w powiązaniu z danymi o postępach studentów wybranych kierunków studiów. 
  • Repozytorium DSpace 7, umożliwiające zamieszczanie danych dydaktycznych oraz materiałów i publikacji dedykowanych dla studentów wybranych kierunków studiów, umożliwiające samodzielne przeszukiwanie danych naukowych i poszerzanie wiedzy z każdego miejsca w jakim znajduje się student. 
  • Środowisko do analityki i raportowania danych z wybranych obszarów dydaktyki, umożliwiające analizę i bieżący monitoring postępów i poziomu zaangażowania edukacyjnego wybranych studentów  co pozwala na zapobieganie zjawisku przedwczesnego opuszczania systemu edukacji. W skład środowiska wchodzą wybrane narzędzia i moduły w systemach: Dziekanat, Aplikacja Mobilna, Biuro Karier, Sylabusy 
  • Platforma Multiportalowa – narzędzie umożliwiające integrowanie danych dydaktycznych oraz usprawniające komunikację pomiędzy dydaktykami a wybranymi grupami studentów   
  • Platforma Rekrutacja do kompleksowej obsługi procesu rekrutacji nie tylko na studia ale również praktyki i staże będącą także narzędziem analitycznym pozwalającym na bieżące raportowanie poziomu realizacji praktyk / staży na wybranych kierunkach studiów.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani niezobowiązującą rozmową na temat wykorzystania narzędzi PCG Academia w opracowywanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie prosimy o kontakt z nami pod numerem telefonu: 669 917 029 lub pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl 

Nasi konsultanci skontaktują się z Państwem, aby przeprowadzić dedykowaną demonstrację i przedstawić warunki współpracy. Służymy również wsparciem w zakresie przygotowania wymaganej dokumentacji projektowej.