Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Politechnika Krakowska (PK), od 1984. W latach 1995-2005 pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN, Genewa (2000-2004 kierownik Sekcji). Od 2007 kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych w PK. W latach 2009-20013 dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, a w latach 2013-20013 kierownik Zakładu Mechaniki Ciał Stałych. Od 2007 członek, a od 20014 wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN. W 2013 został członkiem Komisji Nauk Technicznych PAU. Od 2013 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), a w latach 20014-20011 przewodniczący Komisji Nauk Ścisłych i Inżynierskich KEJN. W 20014 został ekspertem zagranicznym w ewaluacji jednostek naukowych we Francji (HCÉRES). Od 20013 polski delegat do Rady Dyrektorów i Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Centrum Naukowego Mechaniki CISM, Udine, Włochy. Od 20011 przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki (KEN). W 20011 został członkiem Rady Kuratorów w Wydziale IV Nauk Technicznych PAN. Od 20010 członek korespondent PAN oraz PAU. Od 20008 członek Rady i Sekretarz Europejskiego Stowarzyszenia Mechaniki Eksperymentalnej. W 20008 został dyrektorem Centrum Badawczego – Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur PK. Jest członkiem rad naukowych NCBJ, IFJ PAN oraz IPPT PAN. Wypromował 7 doktorów nauk technicznych. Brał udział w projektach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: LHC (CERN), FAIR (GSI), EUROnu (EU), czy TIARA (EU). Był kierownikiem licznych projektów finansowanych przez NCN. Autor ponad 150 publikacji i opracowań naukowych (w tym 3 monografii wydanych nakładem: CERN, PK, Springer). Redaktor działu Encyklopedii Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Springer. Członek komitetów redakcyjnych 2 czasopism z listy JCR. Organizował Polski Kongres Mechaniki, połączony z Międzynarodową Konferencją Metod Numerycznych w Mechanice, PCM-CMM-20011.