Na poprzednim webinarze z cyklu „Uniwersytet Przyszłości” dyskutowaliśmy o kształceniu zdalnym, a na naszym czwartym spotkaniu przyjrzeliśmy się rozwiązaniu do weryfikacji efektów kształcenia. Tematem webinaru z 24 czerwca była platforma Inspera do bezpiecznego, elektronicznego egzaminowania studentów online lub stacjonarnie.

O Insperze opowiedziały przedstawicielki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej: Dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju i Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji oraz Aleksandra Wolska, Kierownik wdrożenia systemu Inspera i specjalista ds. ewaluacji kształcenia z Centrum Egzaminowania Elektronicznego. Spotkanie moderowała Magda Sochacka, Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi PCG Academia.

Prelegentki przedstawiły powody, dla których uczelnia zdecydowała się na zakup systemu Inspera oraz dotychczasowe doświadczenia z wykorzystania systemu w praktyce – za uczelnią już dwie sesje egzaminacyjne przeprowadzone w części na Inspera.

 Wdrożenie elektronicznego egzaminowania – dlaczego Inspera?

Na Akademii WSB decyzja o zakupie systemu do elektronicznego egzaminowania zapadła jeszcze przed pandemią. Głównym celem przyświecającym władzom uczelni było doskonalenie procesu egzaminowania. Akademia poszukiwała narzędzia, które pozwoli na standaryzację egzaminów oraz łatwą archiwizację prac studentów, a także przyśpieszy ich ocenianie.

„Pojawienie się pandemii pozwoliło nam przetestować Insperę w boju” – mówiła Dr Sabina Ratajczak. Jak przyznała prorektor, wtedy uczelnia przekonała się, że Inspera nie tylko spełnia wszystkie początkowe wymagania, ale też przynosi wiele innych korzyści, np. dobrze zabezpiecza egzamin i dane studentów, minimalizuje ryzyko nieetycznych zachowań oraz pozwala tworzyć ciekawsze i bardziej wymagające egzaminy.

„Po pierwszych 90 dniach od rozpoczęcia wdrożenia Inspery my już zdecydowaliśmy się i byliśmy gotowi na przeprowadzenie pierwszej sesji na tej platformie” –  wspominała pierwsze testy systemu Aleksandra Wolska, kierująca wdrożeniem z ramienia uczelni.

Przed wdrożeniem Inspery Akademia do realizacji egzaminów stosowała platformę Moodle. Jednak jak wiemy, Moodle służy do zarządzania contentem i nie jest to platforma dedykowana do zdalnego egzaminowania. Tworzenie testów jest mniej intuicyjne niż w Insperze, mniejsze są też możliwości tworzenia różnorodnych pytań, a co najważniejsze Moodle nie daje zaawansowanych funkcjonalności monitoringu egzaminu, wyliczała Dr Sabina Ratajczak.

Zdaniem prelegentki, dostępny w Insperze proctoring rozwiązuje w dużym stopniu problemy z wiarygodnością egzaminu. Dzięki tej funkcji można na bieżąco weryfikować przebieg egzaminu i tożsamość studenta. Ponadto alerty generowane automatycznie, gdy system wykryje nietypowe zachowania, pomagają wychwycić wszelkie nieprawidłowości. Jest to znacząca przewaga w porównaniu do Moodle, podkreśliła Prorektor.

Do tej pory ponad 2000 studentów i kilkudziesięciu wykładowców korzystało z Inspery. „Dla nas to skala na tyle duża, że możemy już ocenić korzyści, jakie mamy z wdrożenia” – podkreśliła Dr Sabina Ratajczak.

Akademia WSB zamierza korzystać z Inspery w przyszłości, gdy studenci powrócą na uczelnię. Zaplanowano w ciągu roku bądź półtora całkowite przejście na Insperę i realizowanie za jej pomocą wszystkich egzaminów. W tej chwili uczelnia wykorzystuje i Moodle, i Insperę, ale studenci i wykładowcy bardzo pozytywnie reagują na Insperę, dlatego docelowo uczelnia chce przejść na ten system.

Co o Insperze myślą wykładowcy i studenci?

Teraz trwa już trzecia sesja egzaminowania w części na Insperze, która dobrze pokazuje łatwą skalowalność systemu – w tej sesji w porównaniu do poprzednich uczelnia o 200% zwiększyła liczbę uruchamianych egzaminów i liczbę nauczycieli egzaminujących na Insperze. Egzaminami w Insperze będzie objętych ok. 3500 studentów w tej sesji.

Po każdej z sesji uczelnia prowadzi badania satysfakcji z systemu wśród studentów i nauczycieli. Wyniki dwóch przeprowadzonych już badań przedstawiła Aleksandra Wolska. „100% z tych nauczycieli, którzy przenieśli się na nową platformę deklaruje, że zostaje z Insperą i faktycznie to robi, realizując na platformie większość lub wszystkie swoje egzaminy w następnych sesjach” – mówiła prelegentka.

Zadecydowała o tym przede wszystkim łatwość i intuicyjność narzędzia. Ważny dla wykładowców był też bogaty wachlarz pytań oferowany przez Insperę. Pozwalają one na konstruowanie testów i zadań w taki sposób, by umożliwić studentom wykazanie się w praktyce nabytymi umiejętnościami i wiedzą.

Wszyscy wykładowcy wskazywali też dostępne zabezpieczenia w Insperze jako najważniejszą funkcjonalność, której oczekują i potrzebują do realizacji egzaminu. Był to element, którego najbardziej im brakowało przed wdrożeniem Inspery. Studenci równie wysoko oceniali łatwość korzystania z platformy oraz zastosowane zabezpieczenia.

Na co zwrócić uwagę w procesie elektronizacji egzaminowania?

Wdrożenie musi być częścią cyfrowej transformacji uczelni i nie może dziać się w oderwaniu od innych systemów działających na uczelni, wyjaśniła Dr Sabina Ratajczak. Konieczna jest współpraca między różnymi działami uczelni oraz integracja narzędzia z systemem dziekanatowym. Wyzwaniem jest też logistyka procesu – przed pandemią w uczelni nie istniało Centrum Elektronicznego Egzaminowania, a teraz jest ono niezbędne.  Wdrożenie wymaga również uporządkowania regulacji prawnych na uczelni związanych z bezpieczeństwem danych, a także przygotowania infrastruktury, zwłaszcza gdy chcemy wykorzystywać Insperę stacjonarnie.

Wdrożenie jest więc procesem, który wymaga wielu zmian i zasobów. „Ale nadal uważam, że wszystkie te działania przynoszą wymierne korzyści” – zdecydowanie podkreśliła Dr Sabina Ratajczak. – „Niektóre są bardzo proste do policzenia, np. oszczędności czasu. Inne to są kwestie doskonalenia procesu, budowania wizerunku uczelni, rozwijania kompetencji nauczycieli i też budowania wartości dyplomów, które studenci otrzymują”.

Realizacją i koordynacją wielu z tych prac zajmuje się wspomniane Centrum Egzaminowania Elektronicznego, zatrudniające dwie osoby. Centrum ściśle współpracuje z działami IT, prawnym i promocji. Realizuje też szkolenia dla studentów i pracowników oraz tworzy materiały informacyjne dla obu tych grup. Pracownicy Centrum zajmują się obsługą i organizacją sesji egzaminacyjnej od strony funkcjonalnej i administracyjnej we współpracy z dziekanatami.

W ramach współpracy z działem prawnym i inspektorem danych osobowych Centrum rozwiązało kwestie związane z RODO. Wspólnie opracowano bardzo szczegółowy dokument, gdzie klarownie wyjaśniono studentom podstawy, na jakich realizowane są egzaminy zdalne oraz sposób, w jaki ich dane są gromadzone, przetwarzane i chronione.

Przedstawicielka Centrum, Aleksandra Wolska, dodała, że Inspera nie została narzucona wykładowcom. „Współpracujemy z nauczycielami, którzy są chętni do skorzystania z Inspery. Wielu z nich zgłasza się do nas po udziale w spotkaniach informacyjnych o Insperze, na których opowiadałyśmy o funkcjach systemu. Studenci z kolei idą za wykładowcami” – mówiła prelegentka.

 Słowem podsumowania – zmiany po wdrożeniu Inspery

Czy nasze prelegentki obserwują zmianę jakościową w ewaluacji studentów po wdrożeniu platformy?

Dr Sabina Ratajczak uważa, że Inspera realnie podnosi jakość procesu egzaminowania w wielu obszarach. Po pierwsze, w obszarze logistycznym – można bardzo szybko dostarczyć wyniki egzaminów. Po drugie, szeroki wachlarz pytań pozwala tworzyć bardziej profesjonalnie i metodycznie przygotowane egzaminy, lepiej weryfikujące umiejętności. Po trzecie, Inspera zapewnia wysokiej klasy bezpieczeństwo egzaminów. „W moim poczuciu jest to narzędzie, które wiele aspektów jakościowych jest w stanie w istotny sposób poprawić” – podsumowała Prorektor Akademii WSB.

Z przedmówczynią całkowicie zgadza się Aleksandra Wolska. Prelegentka dodała, że uczelnia obserwuje też zmianę jakościową w postrzeganiu przez nauczycieli tego, jak powinni tworzyć testy. Jeśli zaś chodzi o studentów, uczelnia nie odnotowuje zachowań nieetycznych. „Możemy na palcach jednej ręki policzyć wszystkie przypadki nieprawidłowości na egzaminach ze strony studentów. To znaczy, że w zasadzie 99% studentów realizuje te egzaminy w sposób całkowicie rzetelny, uczciwy i etyczny. To fantastyczny efekt i rezultat, do którego wszyscy chcemy dążyć” – podkreśliła Kierownik wdrożenia.

Webinar zakończyła praktyczna prezentacja systemu Inspera przeprowadzona przez Annę Wardę-Ritzen, PCG Academia. Zachęcamy do oglądania:

Wszystkich z Państwa, których zaciekawiła Inspera, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Z chęcią przeprowadzimy dedykowaną dla Państwa prezentację systemu oraz przedstawimy naszą ofertę. Udostępniamy również pilotaż systemu Inspera, który pozwoli Państwu w praktyce sprawdzić Insperę na swojej uczelni.