Wsparcie studentów w osiąganiu sukcesu edukacyjnego

Aplikacja prognozuje prawdopodobieństwo ukończenia studiów dla poszczególnych studentów i umożliwia udzielenie im zindywidualizowanego wsparcia.

pobierz broszurę
retencja

Wszystko, co musisz wiedzieć o swoich studentach

 • Elastyczne definiowanie wskaźników sukcesu dla poszczególnych grup i kierunków studiów
 • Zaawansowany mechanizm powiadomień informujący dydaktyków i administrację o potrzebie podjęcia działań naprawczych
 • Dynamiczna edycja wykresów i raportów, atrakcyjna i przystępna prezentacja danych

System, który uczy się razem ze swoimi użytkownikami

 • Automatycznie generowane sugestie działań naprawczych
 • Autodiagnoza osiągnięć studenta na tle: uczelni, roku, kierunku, grupy
 • Edytowalny panel studenta z elementami grywalizacji

Fragmenty wiedzy o studencie połączone w jednej aplikacji

 • Integracja z dowolnym źródłem danych o studentach funkcjonującym w uczelni (systemy, aplikacje, arkusze kalkulacyjne)
 • Możliwość eksportu danych do zewnętrznego narzędzia klasy BI

Wszyscy korzystają

 • Administracja
  • Większy odsetek studentów terminowo kończących wybrany program studiów
  • Baza wiedzy umożliwiająca lepsze kształtowanie oferty edukacyjnej
  • Informacja zwrotna na temat jakości świadczonych usług edukacyjnych
 • Dydaktycy
  • Wczesna identyfikacja studentów wymagających indywidualnego wsparcia
  • Możliwość doradzania studentom w oparciu o konkretne dane
  • Informacja zwrotna przydatna w samodoskonaleniu
 • Studenci
  • Szybka diagnoza szans ukończenia studiów na tle grupy
  • Możliwość uzyskania zindywidualizowanego wsparcia od uczelni
  • Dodatkowa motywacja do poprawy wyników

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • Retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

  Jesteś tutaj
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Remote Exam

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź