Dotarcie do kandydatów na studia na etapie szkoły średniej

Na podstawie danych zawartych w elektronicznej deklaracji narzędzie wspiera kandydata w wyborze odpowiedniego kierunku studiów i nawiguje go przez proces rekrutacji.

pobierz broszurę

Kształtowanie decyzji o wyborze kierunku studiów przez kandydata

 • Dostęp uczelni do informacji na temat wyborów maturalnych kandydatów na studia
 • Portal informacyjny umożliwiający kontakt z kandydatami i pozycjonowanie oferty edukacyjnej
 • Katalog kierunków studiów z opcją wyszukiwana według przedmiotów zdawanych na maturze

Kandydaci w kontakcie z uczelnią przez ostatni rok szkoły średniej

 • Nowoczesny interfejs mobilny i webowy kandydata
 • Zintegrowana obsługa e-usług dla wszystkich zainteresowanych danym kierunkiem studiów
 • Komunikacja z kandydatami na studia za pomocą wiadomości e-mail i SMS

Przedsionek uczelnianego systemu rekrutacji kandydatów na studia

 • Autoryzacja za pomocą mediów społecznościowych oraz dziennika elektronicznego LIBRUS
 • Integracja z systemem rekrutacyjnym uczelni, a także systemem KREM oraz platformą ePUAP
 • Rozbudowane możliwości analityczne i raportowe

Wszyscy korzystają

 • Dział promocji
  • Dotarcie do kandydatów na studia przed konkurencją
  • Bliższa współpraca uczelni ze szkołami średnimi kształcącymi kandydatów na studia
  • Dane umożliwiające pomiar zainteresowania poszczególnymi kierunkami studiów
 • Dział rekrutacji
  • Kształtowanie decyzji o wyborze kierunku studiów na wczesnym etapie zainteresowania ofertą uczelni
  • Przeciwdziałanie odpadowi studenckiemu
  • Import danych kandydatów do systemu rekrutacyjnego
 • Kandydaci na studia
  • Elektroniczny kreator deklaracji maturalnej pozwalający na spełnienie obowiązku względem szkoły średniej
  • Informacja o rekomendowanych kierunkach studiów
  • Prognoza szans dostania się na wybrany kierunek studiów

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Zarządzanie
 • Relacje
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Prerekrutacja

  Dotarcie do kandydatów na etapie wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, czyli na wiele miesięcy przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

  Jesteś tutaj
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • Retencja

  Wczesna identyfikacja studentów zagrożonych odpadnięciem ze studiów w oparciu o informacje z różnorodnych źródeł danych o studentach

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Remote Exam

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź