Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

Intelliboard to platforma analizy danych z platform e-learningowych, obejmująca ponad 130 dynamicznych raportów, spersonalizowane pulpity dla użytkowników oraz automatyczne notyfikacje mailowe.

Pobierz broszurę
Kliknij, aby odtworzyć wideo!

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo demonstracji, przedstawiającej główne funkcjonalności platformy Intelliboard.

Intelliboard pomaga uczelni podejmować decyzje oparte o dane

 • Ponad 130 wbudowanych raportów w tym monitorujących oceny i postępy studentów
 • Spersonalizowane pulpity dla wykładowców i studentów dostępne bezpośrednio z platformy LMS
 • Automatycznie wysyłane powiadomienia warunkowe dotyczące m.in. statusu oraz aktywności użytkowników

Wspiera doskonalenie kształcenia dzięki informacjom o zaangażowaniu studentów

 • Szereg narzędzi w postaci wykresów i zestawień ilustrujących własne postępy studentów oraz porównanie ich ze średnią grupy
 • Autorski sposób liczenia czasu spędzonego na kursie, który uwzględnia także aktywność polegającą na pracy z dokumentem lub materiałem wideo
 • Interaktywne wykresy i raporty dla studentów i wykładowców z możliwością bezpośredniego przejścia do analizowanych elementów kursu

Usprawnia przepływ informacji na uczelni

 • Zaawansowany pulpit dla administratora systemu umożliwiający konfigurowanie raportów i wykresów, które mogą zostać udostępnione użytkownikom o wybranych rolach
 • Raporty wysyłane automatycznie w reakcji na zaistniałe zdarzenia usprawniające bieżący przepływ informacji do odpowiednich osób
 • Możliwość dostosowania do potrzeb uczelni poprzez tworzenie niestandardowych raportów za pomocą narzędzi typu BI oraz SQL

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Znaczne przyspieszenie generowania raportów sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
  • Dane zapewniające wgląd w zaangażowanie i postępy studentów oraz umożliwiające formułowanie prognoz dotyczących ich wyników
  • Możliwość udoskonalania zawartości kursów dzięki statystykom dotyczącym faktycznego czasu spędzonego na nauce oraz realizacji zadań
 • Studenci
  • Spersonalizowany pulpit z najważniejszymi informacjami dotyczącymi własnej aktywności i wyników w kursach
  • Możliwość śledzenia swoich rezultatów na tle grupy, co pomaga w budowaniu motywacji i zaangażowania
  • Większa samoświadomość i lepsze zarządzanie swoim procesem uczenia się dzięki czytelnym wizualizacjom graficznym ilustrującym postęp w kursie
 • Administracja
  • Pełna informacja administracyjna w zakresie wykorzystania platformy LMS, liczby kursów oraz aktywnych użytkowników
  • Cyklicznie i na bieżąco dostarczane zbiorcze informacje o aktywności i zaangażowaniu wykładowców
  • Dane w czasie rzeczywistym z możliwością wybrania dowolnego zakresu czasowego analizy

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o standard opracowany przez kilkadziesiąt wiodących, polskich uczelni.

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne tworzenie i rozwój e-usług w obszarze dydaktycznym i administracyjnym z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS, wiodącego rozwiązania klasy EZD.

  Sprawdź
 • e-teczka
  E-teczka studenta

  Elektroniczne repozytorium dokumentów przygotowane na platformie low-code WEBCON BPS zgodne z przepisami regulującymi prowadzenie teczek akt osobowych studenta w postaci elektronicznej.

  Sprawdź
 • mStudia

  Aplikacja mobilna, kompatybilna z systemami iOS i Android, dostarczana do uczelni jako usługa w modelu SaaS. Usprawnia komunikację na linii uczelnia – student – dydaktyk.

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu.

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od zdefiniowania planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie.

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej.

  Sprawdź
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI.

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • wellms logo
  Wellms

  Elastyczna platforma e-learnignowa, która skaluje się do twoich potrzeb dzięki architekturze zbudowanej z gotowych komponentów, bez potrzeby kodowania.

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Jesteś tutaj