Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

Intelliboard to platforma analizy danych z platform e-learningowych, obejmująca ponad 130 dynamicznych raportów, spersonalizowane pulpity dla użytkowników oraz automatyczne notyfikacje mailowe.

Pobierz broszurę

Intelliboard pomaga uczelni podejmować decyzje oparte o dane

 • Ponad 130 wbudowanych raportów w tym monitorujących oceny i postępy studentów
 • Spersonalizowane pulpity dla wykładowców i studentów dostępne bezpośrednio z platformy LMS
 • Automatycznie wysyłane powiadomienia warunkowe dotyczące m.in. statusu oraz aktywności użytkowników

Wspiera doskonalenie kształcenia dzięki informacjom o zaangażowaniu studentów

 • Szereg narzędzi w postaci wykresów i zestawień ilustrujących własne postępy studentów oraz porównanie ich ze średnią grupy
 • Autorski sposób liczenia czasu spędzonego na kursie, który uwzględnia także aktywność polegającą na pracy z dokumentem lub materiałem wideo
 • Interaktywne wykresy i raporty dla studentów i wykładowców z możliwością bezpośredniego przejścia do analizowanych elementów kursu

Usprawnia przepływ informacji na uczelni

 • Zaawansowany pulpit dla administratora systemu umożliwiający konfigurowanie raportów i wykresów, które mogą zostać udostępnione użytkownikom o wybranych rolach
 • Raporty wysyłane automatycznie w reakcji na zaistniałe zdarzenia usprawniające bieżący przepływ informacji do odpowiednich osób
 • Możliwość dostosowania do potrzeb uczelni poprzez tworzenie niestandardowych raportów za pomocą narzędzi typu BI oraz SQL

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Znaczne przyspieszenie generowania raportów sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
  • Dane zapewniające wgląd w zaangażowanie i postępy studentów oraz umożliwiające formułowanie prognoz dotyczących ich wyników
  • Możliwość udoskonalania zawartości kursów dzięki statystykom dotyczącym faktycznego czasu spędzonego na nauce oraz realizacji zadań
 • Studenci
  • Spersonalizowany pulpit z najważniejszymi informacjami dotyczącymi własnej aktywności i wyników w kursach
  • Możliwość śledzenia swoich rezultatów na tle grupy, co pomaga w budowaniu motywacji i zaangażowania
  • Większa samoświadomość i lepsze zarządzanie swoim procesem uczenia się dzięki czytelnym wizualizacjom graficznym ilustrującym postęp w kursie
 • Administracja
  • Pełna informacja administracyjna w zakresie wykorzystania platformy LMS, liczby kursów oraz aktywnych użytkowników
  • Cyklicznie i na bieżąco dostarczane zbiorcze informacje o aktywności i zaangażowaniu wykładowców
  • Dane w czasie rzeczywistym z możliwością wybrania dowolnego zakresu czasowego analizy

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Ap.mobilna

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Sprawdź
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Jesteś tutaj