Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym wykorzystującym metody kryptograficzne cDiploma uniemożliwia sfałszowanie dyplomu lub posługiwanie się dyplomem przez nieuprawioną osobę.

pobierz broszurę
cdiploma

Łatwość wdrożenia i użycia oprogramowania w uczelni

 • Dyplom lub certyfikat oznaczany unikalnym kodem zabezpieczającym w momencie generowania dokumentu
 • Weryfikacja autentyczności dyplomu poprzez darmową aplikację mobilną
 • System dostępny jako aplikacja webowa w modelu SaaS

Bezpieczeństwo, niepodważalność i integralność danych

 • Gwarancja niepodważalności danych dzięki technologiom DLT (Blockchain) i CS2D
 • Bezpieczeństwo danych gwarantowane poprzez samą technologię, nie przez dostawcę usługi czy zewnętrzną instytucję
 • Pełna kontrola przetwarzania danych i ich transparentność dzięki zapisowi danych w globalnej, publicznej bazie DLT

Integracja z ekosystemem informatycznym uczelni

 • Możliwość integracji z dowolnym systemem dziekanatowym, LMS i Microsoft Office
 • System na lata: zastosowane algorytmy kryptograficzne i konstrukcja systemu gwarantuje jego skuteczność i wieloletnie wykorzystanie

Wszyscy korzystają

 • Uczelnia
  • Ochrona wizerunku i marki uczelni
  • Ograniczenie wydatków na ochronę własności intelektualnej i przeciwdziałanie fałszerstwom
  • Wyeliminowanie negatywnych opinii na temat rzekomych absolwentów
 • Pracodawca
  • Możliwość łatwej weryfikacji autentyczności dyplomu kandydata
  • Redukcja ryzyka zatrudnienia osób bez odpowiednich kwalifikacji
  • Eliminacja negatywnych skutków zatrudnienia osoby o sfałszowanych kwalifikacjach (np. strat finansowych czy nawet zagrożenia życia i zdrowia)
 • Absolwent
  • Ochrona przed fałszywymi dyplomami od nieakredytowanych uczelni
  • Zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku pracy poprzez eliminowanie kandydatów posługujących się fałszywymi dyplomami

Poznaj wszystkie produkty educloud

 • Administracja
 • Kształcenie
 • Analityka

  Podejmowanie strategicznych decyzji zarządczych oraz obsługa raportowania wewnątrz i na zewnątrz uczelni w oparciu o technologię Power BI

  Sprawdź
 • Biuro karier

  Kompleksowe wsparcie studentów i absolwentów szkół wyższych w komunikacji z rynkiem pracy i rozpoczęciu kariery zawodowej

  Sprawdź
 • cDiploma

  Weryfikacja autentyczności dyplomów i certyfikatów wydawanych przez uczelnie

  Jesteś tutaj
 • Dziekanat

  Obsługa procesu dydaktycznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o najlepsze praktyki zarządzania uczelnią

  Sprawdź
 • E-usługi WEBCON

  Elastyczne projektowanie obiegów dokumentacji studenta w oparciu o dane z dowolnego systemu dziekanatowego

  Sprawdź
 • mStudia

  Sprawna komunikacja na linii uczelnia – dydaktycy – studenci. Aplikacja dostarczana do uczelni jako usługa (Software as a Service).

  Sprawdź
 • Rekrutacja

  Od elektronicznej rejestracji, poprzez przeliczanie punktów i generowanie list rankingowych, aż po przekazanie danych kandydatów do dziekanatu

  Sprawdź
 • Sylabusy

  Od definicji planu studiów, poprzez napełnienie sylabusu treścią, po jego akceptację i upublicznienie

  Sprawdź
 • Blackboard Learn Ultra

  Kompletne środowisko pracy zdalnej ze studentami, wspierające komunikację, monitorowanie postępów i indywidualizację procesu kształcenia

  Sprawdź
 • Blackboard Collaborate

  To wygodna i nowoczesna platforma do wideokonferencji i współpracy zdalnej, umożliwiająca prowadzenie zajęć w czasie rzeczywistym

  Sprawdź
 • Blackboard Ally

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na platformach e-learningowych

  Sprawdź
 • Blackboard Ally for Websites

  Większa dostępność i atrakcyjność treści dydaktycznych zamieszczanych na stronach internetowych uczelni.

  Sprawdź
 • open lms
  Open LMS

  Skokowe podniesienie atrakcyjności kształcenia opartego o Moodle – bez rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów

  Sprawdź
 • Inspera

  Organizacja, monitorowanie i ocenianie egzaminów realizowanych w uczelni za pomocą przeglądarki internetowej

  Sprawdź
 • Inspera Smarter Proctoring

  Zabezpieczenie przeprowadzania procesu egzaminowania na odległość

  Sprawdź
 • Intelliboard

  Intelliboard - raporty dostarczające odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące kształcenia na odległość na uczelni

  Sprawdź