Czy dzisiaj własna aplikacja mobilna to dla uczelni tylko dodatek czy już konieczność? Pytanie to przyświecało webinarowi „Aplikacja mobilna jako usługa – szanse, zagrożenia, korzyści”, który odbył się 10 czerwca 2021. Było to drugie spotkanie z cyklu „Uniwersytet Przyszłości”, gdzie prezentujemy inspirujące projekty IT realizowane przez wiodące polskie uczelnie.

W dyskusji udział wzięli Dariusz Wronikowski, Dyrektor IT w Akademii Leona Koźmińskiego oraz dr Krzysztof Wojewodzic, Prezes ESCOLA SA, lidera na polskim rynku technologii mobilnych. We współpracy właśnie z ESCOLĄ powstała aplikacja mobilna PCG.

Spotkanie moderował Tomasz Buczak, Chief Technology Officer w PCG Academia. Demonstrację aplikacji mobilnej przeprowadził Dariusz Bednarz, Chief Product Manager w PCG Academia.

Aplikacje mobilne dominują w ruchu internetowym

Z raportu opublikowanego przez JMango360 wiemy, że udział aplikacji mobilnych w tzw. cyfrowym czasie użytkownika – czasie, w którym użytkownik aktywnie korzysta z sieci – wynosi nawet 70% w USA i Europie. Także w Polsce za ruch sieciowy odpowiadają głównie aplikacje mobilne – stanowią one prawie 60% całego ruchu w Internecie.

Widzimy więc, że dzisiaj naszym głównym łącznikiem z cyfrowym światem jest smartfon. Dzięki urządzeniom mobilnym i aplikacjom możemy zrealizować większość naszych potrzeb związanych z pozyskaniem informacji, komunikacją czy rozrywką. Wśród najczęściej pobieranych aplikacji ponad 20% pobrań dotyczy rozrywki, a zaraz za nią plasują się aplikacje biznesowe (10%) i edukacyjne (9%).

Wśród studentów udział urządzeń mobilnych w ruchu sieciowym jest znacznie wyższy niż średnia w Polsce, uzupełnił dr Krzysztof Wojewodzic, bazując na danych z kilku uczelni. Dla studentów aplikacja mobilna jest dziś podstawowym interfejsem.

Podobną sytuację obserwuje Dariusz Wronikowski w ALK. „Aplikacja mobilna zdecydowanie ułatwia komunikację ze studentami” – przyznał Wronikowski. – „Pozwala studentowi w bardzo szybki i wygodny sposób dotrzeć do najważniejszych informacji wyselekcjonowanych dla konkretnego studenta.”

Przewaga aplikacji polega na tym, że pozwala ona ograniczyć natłok informacji – nie trzeba żmudnie wyszukiwać informacji, a komunikaty są generowane dla konkretnego studenta. Przyśpiesza to dotarcie do poszukiwanych informacji, co przekłada się na zaangażowanie studenta w życie uczelni, podkreślił przedstawiciel ALK.

Czy warto tworzyć własną aplikację mobilną uczelni?

Czy warto tworzyć swoją własną aplikację, czy może lepiej wybrać standardowe rozwiązanie? Większość studentów i tak korzysta z tego samego zestawu funkcji – plan zajęć, oceny, rozliczenia finansowe i komunikacja z dydaktykiem, co potwierdzają doświadczenia Dariusza Wronikowskiego.

Rozwiązania dedykowane czy inaczej customowe powodują, że prace rozwojowe trwają nieomal cały czas, chociażby przez rozwój technologii, co powoduje ciągłe zwiększanie się ich kosztów. Rozwiązania standardowe są tutaj bardziej elastyczne i tańsze, czyli korzystniejsze dla uczelni, podkreślił Dyrektor IT w ALK.

Czy nie jest to paradoksem, że im bardziej rozwiązanie jest standardowe tym daje większą elastyczność? Jak wyjaśnił dr Krzysztof Wojewodzic, wynika to z faktu, że nowe funkcjonalności można dużo łatwiej dodać do aplikacji standardowej niż dedykowanej. Przyśpiesza to rozwój aplikacji, ale też i jej testowanie. Prezes ESCOLA dodał, że wiele uczelni może po prostu nie być stać na długoterminowy rozwój i utrzymywanie własnej aplikacji – wiąże się z tym zbyt wiele ryzyk.

Niebagatelne znaczenie ma też czas dostarczenia nowych usług, który jest krótszy w przypadku aplikacji standardowych, uzupełnił Tomasz Buczak. Ponadto rozwiązanie standardowe oznacza też stabilizację oraz unifikację – aplikacja mobilna PCG nie jest dedykowana do współpracy z konkretnym systemem dziekanatowym, a może zostać podłączona zarówno do Uczelni10 z oferty PCG, jak i USOS i innych systemów. Aplikacja współpracuje też z innymi systemami na uczelni – e-learningowym, ERP czy finansowymi.

Aplikacja standardowa nie oznacza aplikacji ze sztywno określonymi funkcjonalnościami. Do aplikacji mobilnej PCG można dodawać własne funkcjonalności, co zdaniem Dariusza Wronikowskiego jest bardzo istotne z punktu widzenia uczelni. Przykładowo, ALK zaprojektowała dodatkowy moduł aplikacji, który wyświetla studentom informacje o liczbie wolnych miejsc na parkingu. Jak podkreślił prelegent, ALK postrzega aplikację jako usługę otwartą na potrzeby uczelni, którą można rozwijać w przyszłości.

Bezpieczeństwo i koszty aplikacji mobilnej uczelni

Pozostaje pytanie, czy aplikacja mobilna jest bezpieczna, w szczególności pod względem ochrony danych osobowych?

Kwestie zabezpieczeń wyjaśnił Prezes ESCOLI. Aplikacja poprzez szyfrowane połączenie komunikuje się z serwerem, a sama komunikacja odbywa się przez ustrukturyzowane i też zaszyfrowane algorytmy. Dodatkowo serwer uwierzytelnia użytkownika, zanim przekaże informacje. Jest to wzorowa architektura aplikacji, którą powinno się stosować i trudno w niej zrealizować atak lub wyciek danych.

Tomasz Buczak zaś podkreślił, że standardowa aplikacja mobilna z uniwersalną, dobrze udokumentowaną i zabezpieczoną architekturą to najlepsza odpowiedź na wątpliwości o bezpieczeństwo. Im bardziej customizowane rozwiązanie, tym zwykle więcej różnego rodzaju dziur bezpieczeństwa. Ponadto posiadanie silnie zabezpieczonej aplikacji wcale nie oznacza jej usztywnienia funkcjonalnego.

Aplikacja mobilna PCG oferowana jest jako usługa, co staje się dominującym modelem w nowoczesnym IT.  Ze względu na szybkie zmiany technologii coraz rzadziej kupuje się licencję, a częściej przechodzi na model oparty na subskrypcji. Daje to elastyczność, obniża koszty uruchomienia rozwiązania i wymusza na producentach ciągłe doskonalenie rozwiązania i dostarczanie nowych funkcjonalności, podkreślił Tomasz Buczak.

Dariusz Wronikowski dodał, że ze strony odbiorcy model subskrypcyjny jest także gwarancją jakości usługi. Ponadto jest on bardziej elastyczny i nie wymaga dużych nakładów na początku projektu – koszty są mniejsze i w zasadzie stałe. Ułatwia to długofalowe przewidywanie wydatków i planowanie budżetu, podkreślił Dyrektor IT ALK.

Prezentacja aplikacji mobilnej PCG

Aplikacja mobilna PCG dostępna jest na systemach iOS i Android. Z jednej aplikacji mogą korzystać zarówno studenci, jak i dydaktycy.

Dla studenta ekran startowy to Moje studia, gdzie znajdują się wszystkie kluczowe informacje, takie jak plan zajęć, oceny, zbliżające się egzaminy, stypendia, płatności czy kontakt do wykładowców. Konfiguracja tych funkcji ustalana jest z daną uczelnią i można je dodawać lub usuwać wedle potrzeb.

Z każdego miejsca w aplikacji student ma też łatwy dostęp do powiadomień. Student otrzymuje powiadomienia w przypadku m.in. uzyskania oceny, zmian w planie czy odwołania zajęć. Aplikacja oferuje też studentowi możliwość ustawiania przypomnień, np. o rozpoczęciu zajęć lub o egzaminie. Za pomocą aplikacji student może również dokonywać zapisów na przedmioty i do grup zajęciowych, a także wypełniać ankiety prowadzone przez uczelnię, np. ankiety ewaluacyjne.

W sekcji Uczelnia student może uzyskać informacje o uczelni, rekrutacji i kierunkach oraz znaleźć kontakt do wykładowców i pracowników administracyjnych. Z kolei w sekcji Aktualności student otrzymuje najnowsze wiadomości na temat życia uczelni. W aplikacji student znajdzie również funkcję wiadomości, które może wymieniać z dziekanatem i wykładowcami. W wiadomościach można również przesyłać załączniki.

Dla wykładowcy zaś ekran startowy to Moja dydaktyka, który zawiera plan zajęć, protokoły ocen oraz ankiety. Protokoły ocen można wypełnić bezpośrednio z poziomu aplikacji. Wykładowca ma również dostęp do sekcji Uczelnia, Aktualności i Wiadomości. Wykładowca może wysyłać wiadomości do konkretnych studentów lub całych grup zajęciowych.

Aplikacja w wersji podstawowej dostępna jest w językach polskim i angielskim, ale można dodać ich więcej, jeśli uczelnia wyrazi taką potrzebę. W ustawieniach można zaś znaleźć opcje związane z dostępnością, jak większa czcionka czy wysoki kontrast.

Od lipca aplikacja mobilna będzie udostępniana w wersji demo, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu i testowania. Zapraszamy również na spotkania indywidualne, na których będziemy mogli opowiedzieć więcej o aplikacji i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Telefon: +48 17 777 37 00

Mail: info@pcgacademia.pl