Z wielką przyjemnością ogłaszamy nominowanych do nagrody w Konkursie Leaders in University Management LUMEN 2019 na najlepiej zarządzane przedsięwzięcia i projekty w szkolnictwie wyższym.

Nominacje zostały przyznane drogą głosowania Kapituły Konkursu LUMEN, której pracom przewodniczy Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Fundacji Rektorów Polskich. Głosowanie odbyło na posiedzeniu Kapituły, które miało miejsce w Warszawie dnia 9 września 2019 r.

SKŁAD KAPITUŁY KONKURSU LUMEN 2019

W tej edycji do Konkursu wpłynęły 73 zgłoszenia. Projekty były oceniane w ramach trzech kategorii głównych:

  • Rozwój – realizacja projektów i przedsięwzięć w ramach strategicznego rozwoju uczelni;
  • Zarządzanie – innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni;
  • Współpraca – kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną.

 

Łącznie Kapituła wyłoniła 11 nominowanych projektów, które przedstawiamy poniżej.

 

 NOMINOWANI W KONKURSIE LUMEN 2019

 

KATEGORIA ROZWÓJ

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej

Akademia Leona Koźmińskiego – Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtual reality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego

Uniwersytet Śląski w Katowicach – Studencka Strefa Aktywności

 

KATEGORIA ZARZĄDZANIE

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Utworzenie w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie „Biobankowania materiału biologicznego do celów nauk, badawczo-rozw. i dydaktycznych”.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi – Utworzenie Strefy Wiedzy i Innowacji – miejsca skupiającego interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje w zakresie m.in. nauki, współpracy, innowacji oraz transferu technologii.

Politechnika Warszawska – Kreatywny Semestr Projektowy

Politechnika Łódzka – Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej – Pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum

 

KATEGORIA WSPÓŁPRACA

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących

Fundacja Młodej Nauki – Polski MOOC

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu (LEIS-on-UAM)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Forum Dziekanatów

 

 

Wszystkim nominowanym składamy najserdeczniejsze gratulacje! Radością i optymizmem napawa nas też wysoki poziom jakości nadesłanych zgłoszeń.

Laureatów Konkursu ogłosimy podczas Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2019, która odbędzie się 19 listopada br. w Warszawie. Konferencja zostanie poświęcona praktycznym aspektom implementacji Ustawy 2.0 oraz zarządzaniu zmianą w szkołach wyższych. W trakcie Konferencji odbędą się też demonstracje rozwiązań informatycznych i organizacyjnych, które usprawniają procesy realizowane w uczelniach. Udział jest nieodpłatny. Szczegółowe informacje i rejestracja dostępne są na www.pcgacademia.pl.

Serdecznie zachęcamy do uczestniczenia w tegorocznych Lumenach!