Serdecznie zapraszamy na trzeci webinar z cyklu #ocenadorobkunaukowego2.0, gdzie porozmawiamy o tym, jak nowe zasady ewaluacji wpływają na uczelnie. Cykl organizujemy pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich i Forum Akademickiego, a naszym partnerem jest firma ProScience.

Trzecie i ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się 4 listopada 2020 w godzinach 13:30-15:00. Na spotkaniu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie :

  • Jak pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego zmienią się reguły na uczelniach.
  • Wymienimy się doświadczeniami, jak dostosować zarządzanie organizacją do zasad nowej ewaluacji oraz jak poukładać nowe procesy i role, zwłaszcza szefów dyscyplin, w strukturze uczelnianej.
  • Przyjrzymy się także wewnątrzuczelnianym systemom oceniania pracowników naukowych.

Spotkanie poprowadzi Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, Kierownik Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Profesor Clark University i Społecznej Akademii Nauk. W dyskusji uczestniczyć będą zaproszeni eksperci:

  • dr hab. Dorota Dobija, Dyrektor Szkoły Doktorskiej i Kierownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego, była Prorektor ds. nauki. Wieloletni praktyk zarządzający kapitałem intelektualnym w szkolnictwie wyższym. Obecnie prowadzi badania dotyczące systemów pomiaru i oceny dokonań naukowych.
  • dr hab. Andrzej Tretyn, w latach 2012-2020 Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a wcześniej wieloletni Prorektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą. Od 1994 r. kieruje Katedrą Fizjologii Roślin i Biotechnologii. W latach 2016-2020 wiceprzewodniczący KRASP.
  • Piotr Jedynak, Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej, kierownik Katedry Systemów Zarządzania, członek Rady Programowej Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza. Wcześniej Dziekan Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierował zespołem nr 1 ds. Ustroju i Struktury Organizacyjnej podczas wprowadzania w uczelni postanowień Ustawy 2.0.

Udział jest bezpłatny – wystarczy zapisać się na stronie wydarzenia. Zachęcamy do udziału w dyskusji!