31 marca, czyli już jutro, upływa termin przekazywania danych do kolejnej edycji THE World University Ranking 2022.

THE World University Rankings to obok Rankingu Szanghajskiego jeden z najbardziej znanych rankingów uczelni. Opracowywany jest przez brytyjski tygodnik „Times Higher Education” i ukazuje się corocznie od 2011 roku.

Uczelnie w rankingu klasyfikowane są na podstawie 13 kryteriów zgrupowanych w pięciu obszarach: dydaktyka, badania naukowe, cytowania, umiędzynarodowienie oraz transfer wiedzy. Część danych pozyskiwana jest z bazy Scopus (np. cytowania) oraz realizowanej dorocznie ankiety wśród środowiska akademickiego (np. ocena prestiżu i warunków nauczania).

Pozostałe dane są dostarczane przez same uczelnie. Obecnie otwarte jest przyjmowanie zgłoszeń uczelni, które chcą wystartować w najbliższej edycji rankingu 2022. Instytucje, które chcą wziąć udział w klasyfikacji muszą jednak spełniać trzy warunki: prowadzić studia na poziomie undergraduate (licencjackie), publikować wystarczającą liczbę publikacji naukowych w okresie 5 lat (aktualny próg to 1000 publikacji) oraz prowadzić badania w co najmniej kilku dyscyplinach (jedna dyscyplina nie może stanowić więcej niż 80% całego dorobku).

Instytucje, które spełniają te wymagania i wyrażą zgodę na przesłanie wymaganych przez Times Higher Education danych, mogą uczestniczyć w uznanym THE World University Rankings. Obok rankingu głównego uczelnie zostaną również uwzględnione w innych rankingach prowadzonych przez THE, takich jak rankingi dziedzinowe, regionalne czy Young Universities Ranking.

Ranking THE to jeden z najlepszych sposobów na zaprezentowanie swojej uczelni na świecie, jest to bowiem jeden z najbardziej znanych i najszerzej komentowanych rankingów globalnie. O popularności rankingu świadczy liczba zgłoszeń – w zeszłorocznej edycji zebrano dane od blisko 2000 uniwersytetów i ponad 1500 instytucji szkolnictwa wyższego z 93 krajów.

Informacje o aktualnej rejestracji znajdą Państwo na stronie www.timeshighereducation.com:

W edycji 2021 rankingu THE World University Rankings znalazło się 19 polskich uczelni. Najwyższe miejsce uzyskał Uniwersytet Jagielloński, który uplasował się w grupie miejsc 501–600. Jako PCG Academia jesteśmy dumni, że możemy współpracować z liderem polskich uczelni.

Dalej uplasowały się Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski – obie uczelnie w grupie 801–1000. Pozostałe 16 uczelni zakwalifikowało się w grupie 1001+.