W dniach 16 lub 23 czerwca br. zapraszamy przedstawicieli uczelni na otwarte webinarium poświęcone rozwiązaniom analitycznym podnoszącym efektywność rekrutacji i retencji kandydatów na studia.

Podczas prezentacji dowiedzą się Państwo:

  • jak budować profil maturzystów dopasowanych do oferty kształcenia na Państwa uczelni,
  • jak identyfikować szkoły dostarczające kandydatów najlepiej dopasowanych do oferty kształcenia uczelni,
  • jak optymalizować nakłady na promocję oferty edukacyjnej uczelni.

 

Zostaną Państwo zapoznani z rozwiązaniami, jakie oferuje projekt pt. „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. W ramach projektu PCG pod patronatem Fundacji Rektorów Polskich analizuje dane gromadzone w uczelnianych systemach informatycznych i na tej podstawie identyfikuje najlepsze praktyki w obszarze efektywnego zarządzania procesem dydaktycznym w uczelniach.

W 2016 roku projekt „Analityka edukacyjna” został z powodzeniem zrealizowany na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (UWM). W ramach projektu przeanalizowano losy akademickie studentów w kontekście ukończonej przez nich szkoły średniej oraz wyniku egzaminu maturalnego. Istotnym elementem projektu była konferencja pn. „Chiron – szkoła z potencjałem”, podczas której zaprezentowano wyniki przeprowadzonego badania i wyróżniono szkoły średnie, których absolwenci odnoszą sukcesy edukacyjne i terminowo uzyskują dyplom. Konferencja stała się znakomitym pomostem w budowaniu współpracy UWM ze szkołami z regionu. Więcej informacji przedstawiono w broszurze Studium przypadku: Analityka edukacyjna.

Zainteresowanych przedstawicieli uczelni zapraszamy na otwarte webinarium w dniach 16 lub 23 czerwca br. w godz. 11:00-11:30.

Informacji udziela Biuro PCG Academia pod numerem telefonu (17) 777 37 77 lub adresem e-mail info@pcgacademia.pl.

Zapraszamy!

 

Studium przypadku: Analityka edukacyjna