PCG Academia we współpracy z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego organizuje szkolenie „Postępowania administracyjne wobec studentów”. Program szkolenia przygotowany został z myślą o pracownikach administracji uczelni, w szczególności dziekanatów, sekretariatów i działów rekrutacji.

W ramach szkolenia eksperci przedstawią uczestnikom administracyjno-prawną stronę prowadzenia postępowań związanych z przyjęciami na studia (w tym przenosinami z innej uczelni), tokiem studiów (zaliczenia etapów, skreślenia itd.), pomocą materialną dla studentów oraz wydawaniem zaświadczeń.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na omówienie wynikających z Ustawy 2.0 wymogów poprawności pism i rozstrzygnięć stosowanych w postępowaniach. Uczestnicy poznają specyfikę nowych procedur oraz typowe rozstrzygnięcia wewnętrzne, które mogą następnie zastosować na własnej uczelni.

Co ważne, uczestnicy zapoznani zostaną również z możliwymi do wykorzystania w pracy zawodowej zweryfikowanymi prawnie dokumentami wzorcowymi zgodnymi z wymogami wynikającymi z Ustawy 2.0. Wzorcowa dokumentacja powstała w ramach współpracy PCG Academia z ekspertami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Forum Dziekanatów oraz grupą uczelni publicznych i niepublicznych oraz została skonsultowana ze środowiskiem prawników specjalizujących się w obszarze szkolnictwa wyższego.

Zaplanowane są trzy terminy szkoleń:

  • 29 maja 2019 r. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach,
  • 6 czerwca 2019 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie,
  • 7 czerwca 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 669 917 029 lub adresem e-mail info@pcgacademia.pl. W przypadku jakichkolwiek pytań pracownicy Biura PCG Academia są do Państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu!

Pobierz harmonogram szkolenia