W imieniu swoim oraz naszego partnera firmy Blackboard zapraszamy serdecznie kadrę zarządzającą uczelniami, administratorów e-learningu oraz dydaktyków na wyjątkowe wydarzenie online jakim jest BbWorld 2021. Ta coroczna konferencja Blackboarda skupia liderów edukacji z całego świata i jest świetną okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie nauczania zdalnego i transformacji cyfrowej uczelni. Jest też doskonałym forum do dyskusji o zmianach w edukacji i kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego.

Tegoroczna edycja BBWorld odbędzie się w formie cyklu kilkudziesięciu różnej długości sesji odbywających się na przestrzeni dwóch tygodni, od 13 do 22 lipca. Sesje będą dotyczyły m.in: wdrażania modelu kształcenia hybrydowego, zaangażowania studentów w naukę online oraz wykorzystania danych i analiz w celu poprawy efektów kształcenia. Poruszone zostaną także zagadnienia  budowania edukacji włączającej oraz modernizacji i optymalnego wykorzystania rozwiązań IT w edukacji. Wszystkie sesje będą prowadzone w języku angielskim.

Polecamy Państwu szczególnie wystąpienie Doktora Freemana A. Hrabowskiego, III, Rektora Uniwersytetu w Maryland. W 2012 roku Dr Freeman został powołany przez Prezydenta Obamę na Przewodniczącego Prezydenckiej Komisji Doradczej ds. Doskonałości Edukacyjnej. W swoim wystąpieniu zaadresuje on złożone wyzwania jakie stoją obecnie przed szkolnictwem wyższym, oraz kwestię istotności rozszerzenia dostępu do edukacji dla wszystkich osób.

Spośród wielu ciekawych sesji polecamy Państwu szczególnie te wymienione poniżej:

  • 13 lipca “What’s Next in Higher Education Post-COVID: What Does the Future Hold?”. Doug Lederman, redaktor Inside Higher Ed, poprowadzi rozmowę z liderami szkolnictwa wyższego z całego świata na temat przyszłości szkolnictwa wyższego w czasach post-covidowych.
  • 13 lipca “Igniting Innovation: The Hybrid Future of Teaching & Learning”. Podczas tej sesji zostanie przedstawiona wizja na kształcenie w modelu hybrydowym Uniwersytetu w Southampton ze wskazaniem jak może on wpłynąć na kluczowe aspekty pedagogiczne kształcenia.
  •  14 lipca “Taking Control of Your Online Future: Leaders in Online Education Share Lessons from the Journey”. Podczas gdy pandemia spowodowała nagły zwrot w kierunku zdalnego uczenia się, tworzenie jakościowych programów online wymaga starannego planowania i strategii. Wiodące uczelnie podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie opracowywania programów kształcenia online.
  • 21 lipca “Motivation Matters: How Characteristics and Self-Directed Learning Are Highlighted Due to COVID-19”. Prelegenci zaprezentują wyniki badań wskazujące w jaki sposób zapewnić skuteczność nauczania, gdy kontakt osobisty ze studentem jest ograniczony, oraz jakie jest znaczenie samokształcenia w efektywnym kształceniu oraz jego niezbędne elementy.
  • 21 lipca “Transforming Course Materials Delivery to Create a Superior Student Experience in the LMS”. Usunięcie barier utrudniających studentom dostęp do materiałów dydaktycznych jest kluczowym krokiem dla zapewnienia studentom odpowiednich warunków do nauki. Podczas tej sesji przedstawione zostaną wskazówki jak zadbać o dostępność materiałów w kursach zdalnych.
  • 22 lipca „Should I Stay or Should I Go? Conducting a Comprehensive LMS Review at Your Institution”. Podczas tej sesji zostaną zaprezentowane aspekty, które warto wziąć pod uwagę w procesie ewaluacji platformy LMS wykorzystywanej przez uczelnię. Prelegenci przedstawią gotowe narzędzia, które można w tym zakresie wykorzystać.
  • 14, 15, 21 i 22 lipca 10 minutowe sesje typu „Ed-talk”. Wśród tematów m. in. podpowiedzi w jaki sposób tworzyć kursy odpowiadające różnym potrzebom edukacyjnym, w jaki sposób wykorzystać filmy YouTube w materiałach edukacyjnych i wiele innych.

Zachęcamy też do samodzielnego zapoznania się z programem na stronie: https://www.blackboard.com/bbworld/sessions. Dostępne są na niej filtry, dzięki którym możliwe jest np. wyświetlenie sesji kierowanych do różnych adresatów (kadra kierownicza, projektanci e-learningu, dydaktycy) lub odbywających się w danym dniu.

Dokładne godziny sesji będą znane bliżej terminu rozpoczęcia konferencji i będziemy o nich informować na naszych stronach i mediach społecznościowych.

Konferencja jest bezpłatna dla wszystkich uczestników. Rejestracja możliwa jest na stronie: https://www.blackboard.com/bbworld/register.

Zapraszamy!