W imieniu Organizatora, Biblioteki Jagiellońskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji zatytułowanej „Cyfrowe repozytoria naukowe: ludzie, narzędzia i kierunki zmian”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 marca 2024 r. na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i zbiega się w czasie z dziesiątą rocznicą powstania Repozytorium UJ, którego dostawcą i operatorem jest firma PCG Academia. Honorowy patronat nad konferencją objęła amerykańska organizacja non-profit – LYRASIS, moderująca społecznościowy rozwój najpopularniejszego repozytorium naukowego open source na świecie, jakim jest DSpace.   

Pierwszy dzień konferencji otworzy uroczysty panel dyskusyjny, którego celem będzie analiza tego w jaki sposób powstał i zmieniał się na przestrzeni lat system do zarządzania nauką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prześledzimy drogę od prostego repozytorium, do zaawansowanego, zintegrowanego systemu umożliwiającego deponowanie, analizę, raportowanie i skuteczną promocję dorobku naukowego w Polsce i na świecie. W panelu, który poprowadzi Prezes PCG Polska – prof. Łukasz Sułkowski, udział wezmą pan prof. Piotr Kuśtrowski (Prorektor ds. badań naukowych UJ), pan Remigiusz Sapa (Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej) oraz pani Halina Bojkowska (Kierownik Biura Analiz i Raportowania).  

Tematem drugiego panelu, będzie realizowany obecnie na całym świecie proces migracji repozytoriów naukowych opartych o DSpace do najnowszej siódmej wersji tego narzędzia. Głos w dyskusji zabiorą przedstawiciele trzech polskich uczelni, które na przestrzeni ostatnich miesięcy, przeprowadziły pomyślny proces przejścia do DSpace 7 oraz w sposób znaczący rozwinęły i dostosowały to narzędzie do swoich potrzeb. Swoimi doświadczeniami podzielą się pan dr Leszek Szafrański (Z-ca Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej), pani Magdalena Rowińska (Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz pani Dorota Wojewoda (Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). Panel poprowadzi pan Piotr Masalski z PCG Academia.  

Bohaterami ostatniego panelu pierwszego dnia konferencji, będą instytucje odpowiedzialne za opracowanie krajowej infrastruktury badawczej EOSC-Polska. European Open Science Cloud – Europejska Chmura dla Otwartej Nauki jest ekosystemem połączonych środowisk, służącym do przechowywania i przetwarzania wyników badań naukowych, zgodnie z założeniami otwartej nauki w UE. Proces tworzenia EOSC, został zainicjowany przez Komisję Europejską już w 2015 r. i jest jednym z największych przedsięwzięć w zakresie działań na rzecz otwartej nauki na świecie. W imieniu partnerów konsorcjum odpowiedzialnego za opracowanie polskiego komponentu EOSC, głos zabiorą pani dr Aneta Pazik-Aybar (Narodowe Centrum Nauki), pan dr Jakub Szprot (ICM, Uniwersytet Warszawski) oraz przedstawiciel Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. 

Drugi dzień konferencji zaczniemy od kontynuacji rozmów na temat gromadzenia i otwierania danych badawczych, w kontekście dwóch, wiodących rozwiązań open source jakimi są DSpace i Dataverse. Korzystając z doświadczeń globalnej firmy Elsevier, zastanowimy się w jaki sposób zapewnić międzynarodową widoczność uczelni w upowszechnianiu danych badawczych na arenie międzynarodowej, za pomocą rozwiązań open source. Panel poprowadzi pan Tomasz Jałukowicz (Dyrektor Biura Administrowania Nauką w Uniwersytecie SWPS), a udział w nim wezmą pani dr Anna Wałek (Cyfronet AGH) oraz pani Katarzyna Patyrak (Elsevier).  

Zwieńczeniem dwóch dni konferencji będzie panel poświęcony roli systemów klasy CRIS (Current Research Information System) w upowszechnianiu nauki i badań realizowanych przez badaczki i badaczy w kraju i za granicą. Podczas debaty, zaprezentujemy trzy różne perspektywy. W imieniu Ośrodka Przetwarzania Informacji (system Ludzie Nauki), głos zabierze pan Marek Michajłowicz, w imieniu firmy Elsevier (system PURE) wypowie się pan Tomasz Psonka, a w imieniu konsorcjum LYRASIS (autor systemu DSpace CRIS) głos zabierze Michelle Mennielli. Dowiemy się co łączy, a co wyróżnia każde z tych trzech rozwiązań oraz jakie korzyści przyniesie ich wykorzystanie w naszych uczelniach. 

PCG Academia i Uniwersytet Jagielloński współpracują nieprzerwanie od 2019 roku, kiedy to firma PCG przejęła opiekę nad Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ). W ramach naszego partnerstwa, przeprowadziliśmy gruntowną modernizację repozytorium pod względem technologicznym i wizualnym, skutecznie zmigrowaliśmy wszystkie zgromadzone przez uczelnie dane, a także rozwinęliśmy szereg nowych, unikalnych funkcjonalności. Ponadto, w 2021 roku, Uniwersytet Jagielloński stał się inicjatorem powstania systemu Sciencecloud, który w poprzedniej ewaluacji naukowej objął swoim działaniem ponad 20% wszystkich publikacji naukowych przekazanych do systemu PBN. Dziś dzięki pełnej, 100% integracji z POL-on i PBN system Sciencecloud, pozwala na szybką i bezproblemową synchronizację danych, a w konsekwencji ich zaawansowaną analitykę i optymalizację, zarówno w kontekście dyscyplin naukowych jak i struktury organizacyjnej uczelni.  

Rejestracja na konferencję trwa pod adresem:

ZAREJESTRUJ SIĘ