Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska, udzielił wywiadu dla serwisu Prawo.pl, prowadzonego przez Wolters Kluwer.

Główne tematy rozmowy objęły efektywne zarządzanie uczelnią oraz nowe warunki funkcjonowania szkół wyższych w Polsce, będące skutkiem wdrażania Ustawy 2.0.  Prof. Sułkowski podejmuje się również odpowiedzi na pytanie, czy korporacyjne modele zarządzania można pogodzić z misją i rolą uczelni.

Punktem wyjścia rozmowy była nadchodząca V Konferencja LUMEN, która odbędzie się 19 listopada 2019 r. w Warszawie. Motywem przewodnim Konferencji będą praktyczne aspekty wdrożenia Ustawy 2.0 na poziomie instytucjonalnym. Szczegółowy program Konferencji i rejestracja dostępne są na stronie http://www.pcgacademia.pl/.

Zachęcamy do lektury wywiadu na stronie prawo.pl!