Nowy Rok Akademicki 2023/2024 rozpoczynamy od przedłużenia kontraktu z jednym z najlepszych wydziałów prawa i administracji w naszymi kraju, czyli WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla którego już drugi rok dostarczamy platformę Blackboard Learn, a także system zwiększający dostępność i atrakcyjność treści edukacyjnych Anthology Ally. 

Po raz pierwszy, Uniwersytet Jagielloński zdecydował się skorzystać z narzędzi Blackboard podczas pandemii COVID-19, tak, aby w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na wyzwania związane ze zdalną organizacją procesu kształcenia. Szybko jednak okazało się, że Blackboard może wspierać nie tylko kształcenie online, ale również organizację i prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.  

Przyjazny i intuicyjny interfejs, a także duża łatwość tworzenia i dodawania nowych treści, spowodowały, że Blackboard Learn stał się nadrzędnym systemem komunikacji i współpracy pomiędzy studentami a dydaktykami i administratorami WPiA UJ. Dodatkowo, przeprowadzona przez PCG integracja platformy z systemem dziekanatowym USOS, umożliwiła transfer danych studentów i ocen pomiędzy systemami, co uczyniło Learn jeszcze bardziej przydatnym i funkcjonalnym w oczach dydaktyków.  

Pozytywne doświadczenia i świetna atmosfera współpracy pomiędzy Zespołami PCG, Blackboard (dziś Anthology) oraz WPiA UJ, a także chęć dalszego, intensywnego wykorzystania platformy przez uczelnię doprowadziły do podpisania kolejnego kontraktu i oficjalnego przedłużenia współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a PCG Academia i Anthology (dawniej Blackboard).  

Z narzędzi Blackboard korzysta czołówka szkół wyższych na całym świecie, a wśród nich: John Hopkins University (USA), HEC Paris (Francja), czy Università Bocconi (Włochy). W Polsce za sprawą PCG Academia rozwiązania Blackboard wykorzystują obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Radomski, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie i wiele innych.  

Środki unijne dostępne obecnie w ramach programów tj. FERS czy Uczelnia Dostępna, umożliwiają zakup narzędzi tj. Blackboard Learn wraz z ich wieloletnim utrzymaniem w uczelni. Dlatego zachęcamy Państwa do kontaktu z PCG Academia. Chętnie zaangażujemy się w proces pozyskania finansowania dla Państwa projektów cyfrowych, dzieląc się przy tym naszymi doświadczeniami z poprzednich konkursów.  

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ BLACKBOARD