Z dumą informujemy, iż jeden z czołowych wydziałów prawa w kraju, czyli Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zdecydował się zarządzać procesem kształcenia online przy pomocy narzędzi oferowanych przez firmę Blackboard – globalnego lidera wśród dostawców systemów klasy LMS, reprezentowanego w Polsce przez PCG Academia.

W ramach umowy zawartej 3 lutego br. PCG Academia dostarczy do WPiA UJ najnowszą wersję platformy wspierającej nauczanie na odległość – Blackboard Learn Ultra, wraz z dodatkowymi modułami – rozwiązaniem do wideokonferencji Blackboard Collaborate, oraz systemem Blackboard Ally, umożliwiającym konwersję treści dydaktycznych na formaty przydatne studentom, takie jak format audio, elektroniczny język Braille’a czy ePub.

Learn Ultra to flagowe rozwiązanie firmy Blackboard, wykorzystywane przez czołówkę szkół wyższych na całym świecie tj. John Hopkins University (USA), HEC Paris (Francja), czy Università Bocconi (Włochy). Działaniem systemu na WPiA UJ zostanie objętych blisko 5,5 tysiąca użytkowników. Uruchomienie platformy Blackboard ma na celu dalsze doskonalenie doświadczeń związanych z nauczaniem zdalnym, zarówno po stronie studentów jak i dydaktyków, odpowiedzialnych za przygotowanie atrakcyjnych i angażujących treści online.

Wdrożenie będzie realizowane w modelu Software as a Service i potrwa niespełna 4 miesiące. Dostawcą środowiska chmurowego, na którym uruchomiona zostanie platforma jest Amazon Web Services, wieloletni partner firm Blackboard i PCG Academia, z którego usług korzysta przeszło 600 agencji rządowych na całym świecie i marki tj. Spotify, Netflix czy NASA.

Uruchomienie narzędzi firmy Blackboard na Wydziale Prawa i Administracji UJ jest realizowane w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego „Doskonały Uniwersytet – zintegrowany program rozwoju UJ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”.