W imieniu organizatorów VII edycji konferencji LUMEN – firmy PCG Academia, Fundacji Rektorów Polskich oraz Times Higher Education, zapraszamy Państwa do współtworzenia programu naszego tegorocznego wydarzenia, poprzez oddanie swojego głosu na LUMEN TOP 10 – czyli dziesięć najważniejszych tematów w polskim szkolnictwie wyższym. Tematy, które uzyskają najwyższą liczbę Państwa głosów staną się przedmiotem paneli dyskusyjnych, które zrealizujemy podczas Konferencji LUMEN 2021.

Pula tematów, przedstawiona poniżej w porządku alfabetycznym, została przygotowana przez międzynarodowy panel ekspercki, złożony z wybitnych postaci sektora nauki i biznesu.


Tematy wytypowane przez ekspertów

 • Bezpieczeństwo informacji
 • Cyfrowa transformacja uczelni
 • Elektroniczny obieg dokumentów
 • Ewaluacja naukowa
 • Kształcenie na odległość
 • Kultura i etos akademicki
 • Perspektywa finansowa 2021-2027
 • Rankingi uczelni
 • Rekrutacja studentów
 • Równy dostęp do nauki
 • Stabilność finansowa
 • Sukces studentów
 • Uczelnia w chmurze
 • Umiędzynarodowienie uczelni
 • Współpraca z biznesem

Pełne opisy tematów znajdują się na stronie https://pcgacademia.pl/ankieta/ Ankieta umożliwia podanie danych osobowych, ale nie jest to warunkiem koniecznym do oddania pełnowartościowego głosu. Zachęcamy do głosowania oraz do wskazywania konkretnych projektów, inicjatyw i ekspertów w poszczególnych obszarach tematycznych.

Wypełnij ankietę LUMEN TOP 10