Z początkiem października siedzibę PCG Academia odwiedziła wyjątkowa delegacja reprezentująca Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii Papui-Nowej Gwinei (DHERST) – klienta PCG Academia.

W składzie delegacji DHERST znajdowali się Pila Niningi, Minister Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Technologii Papui-Nowej Gwinei, żona ministra Martha Niningi oraz ks. Jan Czuba, Sekretarz DHERST.

W trakcie wizyty w PCG Academia przedstawiciele DHERST oraz PCG Academia omówili wspólnie realizowany projekt – Krajowy System Selekcji Online dla Papui-Nowej Gwinei. System po raz pierwszy uruchomiono w grudniu 2017 roku i od tamtej pory jest on stale rozwijany i ulepszany przez PCG Academia we współpracy z DHERST. Nasze rozmowy w czasie pobytu delegacji koncentrowały się na kwestii dodania nowych modułów i funkcji do system, tak by jeszcze bardziej podnieść jego użyteczność i lepiej odpowiadać na potrzeby Ministerstwa.

Swoją użyteczność system udowodnił już dwukrotnie, w czasie selekcji studentów w 2017 i 2018 roku. Zastosowanie rozwiązania PCG Academia przyniosło Ministerstwu olbrzymie oszczędności, zarówno w zakresie czasu, jak i kosztów – czas potrzebny na przeprowadzenie procesu selekcji skrócił się z trzech tygodni do poniżej minuty, oszczędzając rządowi Papui blisko dwa miliony dolarów (USD). Dla Ministerstwa jest to także sposób na zwiększenie liczby rekrutowanych studentów oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji wyższej dla wszystkich uczniów.

Podczas wizyty minister Pila Niningi wygłosił przemówienie dla wszystkich pracowników PCG Academia, w którym podziękował im za wszystkie wysiłki na rzecz projektu. Minister podkreślił, że zarówno papuaskie uczelnie, jak i DHERST są zadowolone z systemu selekcji online. Po spotkaniu delegacja została oprowadzona po naszej siedzibie w Jasionce. Nasi goście wraz z pracownikami pracującymi nad projektem zostali następnie zaproszeni na lunch, gdzie kontynuowaliśmy dyskusje na temat szkolnictwa wyższego, w tym zapewnienia jakości edukacji.

Po wizycie w PCG Academia przedstawiciele DHERST udali się na spotkanie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podczas którego minister Pila Niningi spotkał się z Sebastianem Skuzą, podsekretarzem stanu w resorcie nauki. Dyskusja została poświęcona wzajemnej współpracy w obszarze badań naukowych i wymiany akademickiej, w tym możliwości studiowania i odbywania praktyk w obu krajach przez polskich i papuaskich studentów. Minister Niningi zaprosił również stronę polską do złożenia wizyty w Papui Nowej Gwinei i zapoznania się z lokalnym systemem szkolnictwa wyższego.

 

Na zdjęciu od lewej do prawej strony: Leszek Lewoc (Dyrektor ds. Rozwoju Międzynarodowego), Dr Ścibór Sobieski (Dyrektor Rozwoju Produktu), Pila Niningi (Minister Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Technologii PNG), Martha Niningi (żona ministra), Prof. Łukasz Sułkowski (Prezes PCG Academia) oraz ks. Jan Czuba (Sekretarz Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii PNG).